matala_Saara_Matala

Saara Matala

  • Forskarassistent, Science, Technology and Society, Teknikens ekonomi och organisation