Kursplan för Distribution networks

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDistribution networks
 • KurskodTEK119
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37112
 • Max antal deltagare65
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 30 Okt 2021 fm J DIG
 • 04 Jan 2022 em J DIG
 • 17 Aug 2022 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på master s programmet Supply Chain Management. Andra elever kan godtas om de också följer TEK416 Inköp och strategisk leverantörsamarbete (ges under samma läsperiod).

Syfte

The course aims at providing students with an understanding of distribution networks. The course deals with company functions directed towards customers, such as marketing, sales, and logistics.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Definiera distribution och förklara relaterade begrepp
 • Beskriva och förklara distributionens roll i ett företag
 • Förklara hur distribution är länkad till andra funktioner i ett företag samt till kunders och leverantörers verksamheter
 • Beskriva aktuella trender som påverkar distributionen och analysera effekterna av dessa utifrån flera perspektiv
 • Beskriva och förklara centrala beståndsdelar och kännetecken av distributionskanaler och distributionsnätverk
 • Analysera och jämföra olika typer av distributionsstrukturer och distributionsstrategier i termer av effektivitet och värdeskapande
 • Använda teoretiska begrepp i kursen på verkliga fall

Innehåll

I kusens första del diskuteras distribution som det fenomen som kopplar ihop produktion och konsumtion. Här diskuteras defintioner av distribution samt förändringar och trender som påverkar distributionen. Vi konstaterar att den viktigaste konsekvensen av pågående förändringar är att leverantörerna måste ompröva perspektivet på deras distributionsstrategier. Tidigare konceptualiseringar har fokuserat på produktion från fabriken och förespråkat en "channel out" -strategi. Pågående förändringar kräver ett komplementärt perspektiv som tar utgångspunkt i kundens operativa kontext. Med detta synsätt blir leverantörens uppgift att hjälpa kunden att lösa problem och identifiera och realisera olika affärsmöjligheter. Kursen omfattar därför ett nätverksperspektiv på distribution, vilket innebär att vi diskuterar hur karaktären på en viss distributionslösning påverkar och påverkas av det omgivande affärsnätverket och dess karaktär. Utöver detta så diskuteras aspekter relaterade till hur företag organiserar i distributionsnätverk och strategier kopplade till detta. 

Utifrån detta behandlas ett antal teman under kursen:
 • Definitioner av distribution
 • Distributionens roll i företag
 • Pågående transformationer och trender inom distribution
 • Distributionsstrukturer och distributionsstrategier
 • Effektivitet och värdeskapande i distributionsnätverk
 • Ett industriellt nätverksperspektiv på distribution

Organisation

Kursen bygger på en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete och individuellt arbete.

Litteratur

Kurslitteraturen består av en blandning av böcker, artiklar och annat arbetsmaterial som kommer att meddelas senast två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom projektuppgift och skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination