Kursplan för Tillämpad mekatronik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied mechatronics
 • KurskodSSY300
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Teknisk design
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 56129
 • Max antal deltagare48 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 12 Okt 2024 em J

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande matematikkurser och mekanik.

 

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till mekatronik - integreringen av givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Kursen ger kunskaper om hur de vanligaste förekommande givarna och aktuatorerna fungerar och dess bakomliggande fysikaliska principer. Den ger även introduktion till mikrokontrollers och programmering av dessa. Kursen syftar också till att ge praktisk erfarenhet inom design av mikrodatorbaserade system.

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Diskutera möjligheter och begränsningar med mekatronik samt reflektera över dess påverkan på människor, vårt samhälle och hur produkter utvecklas.
 2. Få grundläggande kunskap om design av mikrodatorsystem, vilket innefattar programmering i C.
 3. Förstå enkla elektriska kretsar ur ett systemperspektiv, vilket innefattar typiska elektriska komponenter så som resistorer, kondensatorer och induktorer. 
 4. Förstå skillnaden mellan likström och växelström.
 5. Förstå hur aktiva elektriska komponenter fungerar, särskilt dioder och transistorer.
 6. Få grundläggande kunskap om digitalteknik och logiska komponenter, särskilt logiska grindar och vippor.
 7. Förstå principerna för hur en elektrisk aktuator fungerar, särskilt likströmsmotorer.
 8. Förstå principerna för att mäta och kontrollera ett enkelt mekatroniskt system.
 9. Få förståelse för hur sensorer fungerar och kunna förklara fördelarna samt nackdelarna av olika sensortyper.
 10. Välja en lämplig elektrisk aktuator och växel till ett mekatroniskt system.

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till mekatronik och behandlar olika byggstenar inom mekatroniken, såsom kretselektronik, digitalteknik, sensorer, elektriska maskiner och mikrokontrollers.

Organisation

Kursen omfattar ca 16 föreläsningar och 12 övningar samt 7-8 laborationer.

Litteratur

Introduction to Mechatronics and Measurement Systems
David G. Alciatore and Michael B. Histand
4th edition.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH och godkända konstruktionsuppgifter/laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.