Kursplan för Konstruktion av mekatroniska system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied mechatronics design
 • KurskodSSY261
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 06 Okt 2023 fm J
0211 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande Mekanik och Ellära

  Syfte

  Denna kurs syftar till att ge praktisk förståelse och erfarenhet av mekatronik. Fokus ligger på design, och analys av mekatroniska produkter som inkluderar reglering av mekanisk rörelse.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå och kunna förklara hur givare och aktuatorer kan användas för att förbättra karaktäristiken för ett tekniskt system, och att analysera, i specifika fall, vad som begränsar systems prestanda.
  • beskriva hur mätning, reglering, och aktuering kan användas för hastighets-, och positionsstyrning av mekatroniska system.
  • identifiera typiska mekatroniska problem och hur ge kan adresseras.
  • diskutera möjligheter och begränsningar med mekatroniska system och reflektera kring deras påverkan på människa och på samhället.
  • tillämpa ett systemteroretisk metod för design av mekatroniska system

  Innehåll

  Givare såsom positionssensorer, hastighetssensorer, accelerometrar.  Mekanismer för att skapa och överföra mekanisk rörelse.
  Aktuatorer, elmotorer och dess styrning.
  Mikrokontrollers och designaspekter för styrning av rörelse, positionoch hastighet.
  Exempel på hur mekatronik kan användas för att förbättra produkter i termer av kvalitet, kostnad och hållbarhet.Design och analys av mekatroniska system.
  Integrering av komponenter för system och subsystem design.

  Organisation

  Denna kurs består av föreläsningar, övningar och ett antal laborationer. Dessa laborationer inkluderar modellering, simulering, mikrokontrollers in-the-loop, sensordesign och reglerteknik, och syftar till att bygga och studera mekatroniska system.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig examen och godkända laborationer.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-03-16: Examinator Examinator ändrat från Debayani Ghosh (debayani) till Changfu Zou (changfu) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]