karinne_Karinne_Ramirez-Amaro

Karinne Ramirez-Amaro

  • Docent, System- och reglerteknik, Elektroteknik