Kursplan för Maskininlärning av dynamiska system med systemidentifiering

Kursplan fastställd 2022-02-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLearning dynamical systems using system identification
 • KurskodSSY230
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 28 Maj 2024 em J
 • 06 Okt 2023 em J
 • Kontakta examinator
0208 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper i reglerteknik, statistik, signaler och system.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande teori för identifiering av dynamiska system, hur man kan använda uppmätta in- och utsignaldata för att bygga matematiska modeller, oftast med hjälp av differential eller differensekvationer. Vidare syftar kursen till att ge fundamentala kunskaper i statistical learning, maskininlärning, där funktionella samband skattas utifrån mätdata, med särskild fokus på dynamiska system.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå och förklara fundamentala aspekter om statistical learning och hur dessa relaterar till systemidentifiering
  • förstå och förklara egenskaperna hos insignalerna för identifieringsexperiment och hur det påverka kvaliteten på den skattade modellen.
  • förstå och förklara de möjligheter och begränsningar som gäller kvaliteten på de skattade modellerna och om vilka faktorer som dessa begränsningar beror på.
  • förstå och förklara egenskaper hos olika modellstrukturer och identifieringsmetoder.
  • förstå och använda metoder för validering av skattade modeller.
  • förstå och använda IT-verktyg för systemidentifiering.
   • Innehåll

    I kursen ingår:
    • Fundamentala aspekter om statistical learning där funktioner skattas med hjälp av data
    • De matematiska grunderna för Systemidentifiering
    • Val av modellstruktur, linjära och icke-linjära modeller
    • Icke-parametriska metoder
    • Parametrisering och modellstrukturer
    • Parameterskattning
    • Asymptotisk statistisk teori
    • Användarval
    • Experimentdesign
    • Recursividentifiering och adaptiv reglering
     • Organisation

      Kursen omfattar föreläsningar och ett antal praktiska övningar / laboratorieförsök som behandlar viktiaga delar av kursen.

      Litteratur

      Examination inklusive obligatoriska moment

      Examination sker genom skriftlig tentamen, betygskala TH, och godkända uppgift / laboration.

      Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.