Kursplan för Transformer, signaler och system

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTransforms, signals and systems
 • KurskodSSY081
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 49120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 23 Okt 2023 fm J
 • 04 Jan 2024 em J
 • 28 Aug 2024 em J
0221 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Matematisk analys i en variabel, komplexa tal samt komplexa exponentialfunktioner. Elektriska nät.

  Syfte

  Kursen ska ge en grundläggande kunskap om linjära system och hur dessa kan användas för att beskriva effekter i fysikaliska system. Olika matematiska verktyg för att beräkna relationen mellan insignal och utsignal hos ett linjärt system lärs ut.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • identifiera och ge exempel på olika signaltyper som periodiska signaler, absolut summer/integrer-bara signaler, energisignaler och bandbegränsade signaler.
  • identifiera viktiga systemegenskaper som linjäritet, skift-invarians, kausalitet och BIBO.stabilitet, i olika exempel.
  • välja lämpliga transformer (Fourierserier, kontinuerlig och diskret tid Fouriertransform, Laplacetransform, diskret Fouriertransform och z-transform) för ett givet problem.
  • beräkna transformen för, i kursen, vanligt förekommande signaler.
  • tillämpa transformmetoder för att hitta utdata från ett LTI-system, både i kontinuerlig och diskret tid.
  • identifiera Nyquist-frekvensen för en bandbegränsad signal.
  • använda samplingsteoremet för att rekonstruera bandbegränsade signaler från samplade värden.
  • tolka DFT grafer  (Diskret Tid Fouriertransform) av samplade signaler.
  • tolka effekten av filter på en given signal.

  Innehåll

  Kursen behandlar:
  • Kontinuerliga och diskreta signaler. Signalmodeller.
  • LTI-system och deras egenskaper. Faltning.
  • Fourierrepresentationer av olika typer av signaler samt deras egenskaper.
  • Parsevals formel.
  • Sampling samt rekonstruktion av samplade signaler.
  • Diskret Fouriertransform (DFT) - numerisk beräkning av Fourierrepresentationer.
  • Laplacetransform och z-transform.
  • Impuls- och stegsvar.
  • Systembeskrivningarna: Överföringsfunktion och Frekvenssvar.
  • Filter.

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar och en laboration.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen om 5 hp och laborationsuppgifter 2.5 hp. Laborationen genomförs i grupp och bedöms med godkänd (G) eller underkänd (U). Betygsskalan på tentamen omfattar underkänd (U), 3, 4, 5.

  För att klara kursen behöver studenten klara båda modulerna. Betyget på hela kursen beräknas då efter betyget på den skriftliga tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.