Kursplan för Transformer, signaler och system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTransforms, signals and systems
 • KurskodSSY080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 29 Okt 2020 fm J
 • 05 Jan 2021 em J
 • 25 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel, komplexa tal samt komplexa exponentialfunktioner. Elektriska nät.

Syfte

Kursen ska ge en grundläggande kunskap om linjära system och hur dessa kan användas för att beskriva effekter i fysikaliska system. Olika matematiska verktyg för att beräkna relationen mellan insignal och utsignal hos ett linjärt system lärs ut.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • identifiera och ge exempel på olika signaltyper som periodiska signaler, absolut summer/integrer-bara signaler, energisignaler och bandbegränsade signaler.
 • identifiera viktiga systemegenskaper som linjäritet, skift-invarians, kausalitet och BIBO.stabilitet, i olika exempel.
 • välja lämpliga transformer (Fourierserier, kontinuerlig och diskret tid Fouriertransform, Laplacetransform, diskret Fouriertransform och z-transform) för ett givet problem.
 • beräkna transformen för, i kursen, vanligt förekommande signaler.
 • tillämpa transformmetoder för att lösa LTI-ekvationen y = h * x, både i kontinuerlig och diskret tid, när två av faktorerna är kända.
 • identifiera Nyquist-frekvensen för en bandbegränsad signal.
 • använda samplingsteoremet för att rekonstruera bandbegränsade signaler från samplade värden.
 • tolka DFT grafer  (Diskret Tid Fouriertransform) av samplade signaler.

Innehåll

Kursen behandlar:
 • Kontinuerliga och diskreta signaler. Signalmodeller.
 • LTI-system och deras egenskaper. Faltning.
 • Fourierrepresentationer av olika typer av signaler samt deras egenskaper.
 • Parsevals formel.
 • Sampling samt rekonstruktion av samplade signaler.
 • Diskret Fouriertransform (DFT) - numerisk beräkning av Fourierrepresentationer.
 • Laplacetransform och z-transform.
 • Impuls- och stegsvar.
 • Systembeskrivningarna: Överföringsfunktion och Frekvenssvar.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och en laboration.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Skriftlig tentamen
 • Laboration

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten