Kursplan för Mekatronik

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechatronics
 • KurskodSSY061
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55160
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0215 Tentamen 5,5 hp
  Betygsskala: TH
  5,5 hp
  • 24 Okt 2023 em J
  • 03 Jan 2024 em J
  • 21 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande matematikkurser och maskinelement

  Syfte

  Kursen syftar till att ge teknologen en introduktion till mekatroniken - integreringen av givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Kursdeltagaren erhåller kunskaper om hur de vanligaste förekommande givare och aktuatorer fungerar och dess bakomliggande fysikaliska principer. Detta innefattar bland annat elektrofysik och elteknik. Vidare ges en introduktion till mätvärdesbehandling och signalbehandling både praktisk och den grundläggande teorin.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • visa på grundläggande kunskaper om passiva och aktiva komponenter genom att kunna analysera enklare elektriska kretsar innehållande dessa komponenter, inklusive likström och växelström.
  • visa på grundläggande kunskaper i digitalteknik genom att kunna analysera enklare digitala kretsar.
  • beskriva principerna för sampling, AD och DA-omvandling.
  • förklara möjligheterna med signalbehandling och filtrering av givarsignaler, speciellt hur RC-filter fungerar.
  • kunna förklara hur en OP-förstärkare används som en generell byggsten.
  • förklara hur trådtöjningsgivaren används som byggsten för generella givare, såsom positionsgivare, tryckgivare etc.
  • förstå och kunna konstruera en Wheatstonebrygga för avläsning av trådtöjningsgivare.
  • kunna redogöra för fördelar och nackdelar med olika givartyper.
  • beskriva principerna för hur elektriska aktuatorer fungerar, speciellt PMDC-motorer.
  • kunna välja lämplig aktuator till ett mekatroniskt system.
  • kunna designa enklare mikrodatorbaserade system, inkluderande mikrodatorarkitektur och programmering.

  Innehåll

  Denna kurs är en introduktion till mekatronik - integrering av givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Kursen behandlar olika byggstenar inom mekatroniken, såsom kretselektronik, digitalteknik, sensorer och elektriska maskiner

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, 5:ed, David Alciatore and Michael Histand, McGraw-Hill.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen, laborationer och inlämningsuppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.