Kursplan för Elektroniksystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectronic systems
 • KurskodSSY011
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 63117
 • Max antal deltagare42 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp
  0215 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp
  • 27 Okt 2023 fm L
  • 04 Jan 2024 em L
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kurserna LEU470 Elektriska kretsar, SEE035 Ellära och elektronik samt LEU432 Grundläggande datorteknik.

  Syfte

  Kursen skall ge kunskaper om några metoder och verktyg för analys och konstruktion av analoga och digitala elektroniksystem.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera och modifiera befintlig VHDL-kod.
  • Använda datorprogram för simulering av VHDL-kod och syntes av denna i en FPGA-krets.
  • Utifrån en funktionsbeskrivning konstruera en tillståndsgraf för en tillståndsmaskin.
  • Dimensionera, analysera och implementera ström/spännings-omvandlare, digital/analog-omvandlare, analog/digital-omvandlare, parallell/serie-omvandlare och serie/parallell-omvandlare
  • Använda datorprogram för schemaritning och simulering av analog elektronik.
  • Dimensionera, analysera och implementera signalförstärkare, effektförstärkare och aktiva filter.
  • Mäta och analysera frekvensegenskaper hos analoga förstärkare och filter.
  • Konstruera kaskadkopplade filter och förstärkare för att uppnå önskade frekvensegenskaper.
  • Analysera ett återkopplat systems stabilitet och beräkna villkoren för självsvängning.
  • Dimensionera och implementera ett komplett system för digital överföring av audiosignaler med analoga och digitala delsystem.
  • Beskriva en typisk utvecklingsprocess för elektroniksystem i industrin.
  • Systematiskt testa och felsöka elektroniksystem.

  Innehåll

  Under kursens gång konstrueras ett komplett ljudöverföringssystem med audioförstärkare, A/D-omvandlare, digital seriekommunikation, D/A-omvandlare, filter och effektförstärkning.

  Analys och design av analog och digital elektronik med följande delmoment: A/D- och D/A- omvandling. Analog kretskonstruktion i Spice. Tillståndsmaskiner. Beskrivning och konstruktion av digitala system med hjälp av VHDL. Simuleringar. Bestämning av övre och undre gränsfrekvenser för olika transistorförstärkarsteg och OP-förstärkarkopplingar. Dimensionering av kopplingar för att uppnå önskade frekvensegenskaper. Principer för återkoppling. Analys av ett återkopplat systems stabilitet. Dimensionering av aktiva analoga filter.

  Organisation

  Undervisningen omfattar föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Se kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker genom en skriftlig tentamen, redovisning av laborationer och inlämningsuppgifter. Godkänd tentamen och godkända laborationer krävs för att slutbetyg skall utfärdas. Kursen betygssätts i skala U (underkänd), 3, 4, 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-11-18: Examinator Examinator ändrat från Erik Agrell (agrell) till Thomas Eriksson (thomase) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]