thomase_Thomas_Eriksson

Thomas Eriksson

  • Professor, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik
  • Viceprefekt, Elektroteknik