Kursplan för Sjövägsregler

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCollision avoidance
 • KurskodSJO886
 • Omfattning1,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i hanterandet av radar, ARPA och AIS-funktioner för att undvika kollisioner.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1 Förstå de internationella sjövägsreglerna (COLREG)
  2 Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer
  3 Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer
  4 Förklara ARPA och/eller Target Tracking utrustningens funktion samt begränsningar
  5 Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse

  Innehåll

  - Analys av trafiksituationer
  - Internationella sjövägsreglerna
  - Manuell och automatisk radarplotting 
  - Funktion och begränsningar för radarns ARPA och/eller Target Tracking-funktion


  Organisation

  Föreläsningar
  Övningar
  Simulatorövningar


  Litteratur

  Anges i kurs-pm.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Moment 0122 övning
  Godkända simuleringar med tillhörande uppgifter (lärandemål 2-5)
  Digital dugga (lärandemål 1)
  Digitalt prov (lärandemål 1)

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-02-06: Examinator Examinator ändrat från Johan Cimbritz (zimpa) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]