Kursplan för Marina maskinsystem 2

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine machinery 2
 • KurskodSJO870
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 12 Mar 2024 fm L
 • 07 Jun 2024 fm L
 • 30 Aug 2024 em L
0216 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0316 Laboration, del C 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

   SJO855 Marina maskinsystem 1

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge studenterna både teoretisk och praktisk kunskap inom områdena förbränningsmotoranläggningar, fartygsframdrivning, hydraulik och underhållsteknik.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Beräkna värmeöverföring
   - Beräkna bränslekostnad
   - Beskriva värmeväxlare
   - Beskriva förbränningsmotoranläggningar
   - Beskriva separeringssystem
   - Beskriva fartygs framdrivning
   - Beskriva hydraulik
   - Beskriva bränslen
   - Beskriva sjöfartens huvudsakliga miljöpåverkan
   - Beskriva metoder för att reducera sjöfartens miljöpåverkan
   - Definiera bunkring
   - Definiera huvudsakliga miljörelaterade regelverk för sjöfarten
   - Definiera underhållsteknik
   - Definiera klass sällskapens roll
   - Kunna tillämpa uppstart, drift och nödåtgärder på maskinrumssimulatorn 

   Innehåll

   - Värmeväxlare och värmelära
   - Förbränningsmotoranläggningar
   - Fartygs framdrivning
   - Separatorer
   - Hydraulik
   - Bränslen
   - Bunkring
   - Underhållsteknik
   - Klass
   - Sjöfartens miljöpåverkan
   - Uppstart, drift och nödåtgärder

   Organisation

   Kursen utgörs av tolv föreläsningar om 45 timmar, fem laborationer om 15 timmar och två inlämningsuppgifter motsvarande 15 timmar.

   Litteratur

   - Energi, Gunnar Dahlvig
   - Övningsbok till Energi, Gunnar Dahlvig
   - Maskinlära för Sjöpersonal, Tommy Andersson
   - Kompletterande material på internet: http://www.marindiesels.co.uk
   - Tabeller och diagram
   - Institutionens formelsamlin

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A: Tentamen
   Kursen avslutas med skriftlig tentamen vilken omfattar hela kursens innehåll, det vill säga det som avhandlats på föreläsningar, i kurslitteratur, inlämningsuppgifter, övningar och laborationer

   Del B: Inlämningsuppgift
   Kursens inlämningsuppgifter består av tre separata inlämningsuppgifter. En i hydraulik, en i underhållsteknik samt en i driftsekonomi.

   Del C: Laboration
   Kursens laborationer består av simulator laboration, hydrauliklaboration, värmeväxlare laboration, samt av studiebesök.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW

   • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
    Ingår även i kurs:MMS250,SJO855,SJO890,SJO895,