Kursplan för Avancerade fartygsoperationer och dess tekniska aspekter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-01-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical aspects of advanced ship operations
 • KurskodSJO786
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76151
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 20 Mar 2021 fm J
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Alla obligatoriska kurser i årskurs 1-3 om du läser 4-årigt program skall även El operativ kurs vara godkänd.

  Syfte

  Ge studenten en introduktion till avancerade fartygsoperationer och tekniska system inom offshoreindustrin.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Kategorisera olika typer av offshoreoperationer
  - Relatera till de olika regelverk som offshorebranschen omfattas av.
  - Identifiera olika typer av maskinsystem som finns på fartyg som är verksamma inom offshorebranchen
  - Förklara hur ett DP (dynamisk positioneringssystem) fungerar i ett el och maskintekniskt perspektiv
  - Ge exempel på olika tekniska lösningar i ett maskinsystem som är vanliga inom offshorebranschen
  - Ställa samman och använda relevanta checklistor inom el och maskinteknik för ett offshorefartyg
  - Kunna tillämpa funktion hos eltekniska system i ett offshorefartyg
  - Identifiera risker i arbetsmiljö och ergonomi på ett offshorefartyg
  - Kunna förstå och tillämpa grundläggande FMEA metodik som används inom offshorebranchen
  - Förklara generella termer, arbetssätt och operationer inom offshorebranchen
  - Identifiera grunderna i arktiska offshoreoperationer
  - Sammanfatta hur man arbetar ombord ett offshorefartyg och ange vilka faktorer som är grundläggande för säkra operationer och god arbetsmiljö

  Innehåll

  Innehållet kommer att omfattas av en teoretisk grund med uppföljning av praktiska övningar och moment och kan delas in i 5 olika huvudmoment:

  Moment 1 - Allmän introduktion i offshorebranschen, hur den fungerar, uppbyggnad samt beskrivning av de olika fartyg som används och om olika installationer. Genomgång av de regelverk som branschen omfattas av.
  Moment 2 - HSE (Health Safety and Environment), arbetsmiljö och ergonomi
  Moment 3 - DP introduktion och praktisk hantering tekniska system för offshore fartyg.
  Moment 4 - Arktiska operationer
  Moment 5 - Arbetsmarknad och framtid

  I dessa moment inhämtas de kunskaper som studenterna behöver för att kunna analysera de olika case/inlämningsuppgifter som utgör del av examinationen i kursen.

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar, praktiska moment samt moment i simulatorer. Kursen omfattas av obligatorisk närvaro vid praktiska moment i simulator och dessutom i vissa lektioner.

  I maskinrumsimulatorn skall studenterna genomföra laborationer både enskillt och i grupper om 2 studenter. Övningarna skall redovisas muntligt och skriftligt.

  Litteratur

  - Offshore Support Vessel a practical Guide ISBN 978 1 870077 88 0
  - Instruktionsböcker och material från IMCA (Download from course homepage Ping pong)
  - GOMO Guidelines
  - Offshore Vessel Operations in Ice and/or Severe Sub-Zero Temperatures (OCIMF)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att nå ett slutbetyg på kursen krävs att alla moment skall lämnas in enligt kurs-pm och övningsbok med följande indelning:

  Inlämningsuppgift
  Inlämningsuppgifter redovisad enligt kurs-pm samt deltagande i samtliga obligatoriska moment för denna uppgift
   
  Gästföreläsningar
  Obligatoriskt deltagande i alla gästföreläsningar i kursen
   
  Laborationer/Simuleringar
  Obligatoriskt deltagande i laborationer i maskinrumssimulator och skriftlig redovisning av laborationerna.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2021-01-26: Inställd Ändrat till inställd av PA/UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt