Kursplan för Maskin- och elteknik

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engine systems
 • KurskodSJM046
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75164
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 07 Okt 2023 em L
0219 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om maskinsystem ombord i ett fartyg. Med maskinsystem avses här både maskinella och elektriska system.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Ge exempel på olika typer av drivlinor för handelsfartyg.
  - Identifiera och beskriva olika delsystem i ett fartygsmaskinrum.
  - Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med dess kringsystem.
  - Beskriv de grundläggande faktorerna som styr underhållet av en dieselmotor med kringsystem.
  - Beskriva funktionen och struktur på däcksmaskineri.
  - Förklara  funktionen samt uppbyggnaden av hydrualsystem för fartyg.
  - Beräkna bränsleförbrukningen för ett handelsfartyg vid olika belastningar och farter.
  - Beskriva energiproduktionen och energibalanser i ett handelsfartyg.
  - Redogöra för likström och växelström principen.
  - Beräkna enklare likström och växelström system.
  - Beskriva risker i samband med elarbeten.
  - Beskriva olika strukturer och personskyddsanordningar på fartygselsystem.
  - Beskriva uppbyggnad,funktioner,risker med Högspänningssystem ombord

  Innehåll

  - Indelning, värmemotorer 
  - Bränslesystem som är förkommande på dieselmaskiner
  - Bränsle, kvalitet, olika sammansättningar och grundbegrepp samt systemuppbyggnad
  - Smörjoljesystem och separatorer
  - Kylvattensystem och kringutrustning för dieselmotorer
  - Pumpar: Funktion, principer, användning
  - Läns- och ballastsystem
  - Ånga, systemkännedom, grundprinciper
  - Övervakningssystem för ett fartygsmaskinsystem
  - Hydraulik och användningsområde för hydraulik på däcksmaskineri
  - Färskvattensystem och avloppssystems uppbyggnad på ett fartyg
  - Likström princip och beräkningar
  - Växelström/ombord system beräkningar
  - Faror med el och hur man arbetar med elsäkerhet
  - Energibalanser och hur energin kan fördelas i ett fartyg
  - Högspänningssystem ombord
  - Laboration i maskinrumsimulator
  - Laborationer el och maskinsystem på Maritiman

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer och simulatorövningar . Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A: Skriftlig tentamen
  Del B: Inlämningsuppgift med obligatorisk maskinrumssimulering

  Hjälpmedel vid tentamen
  Chalmersgodkänd miniräknare

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-II/2 Maintain safe navigation through the use of information from navigation equipment and systems to assist command decision making
  • A-II/2 Operate remote controls of propulsion plant and engineering systems and services
   Ingår även i kurs: