Kursplan för Marin kommunikation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine communication
 • KurskodSJM025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Laboration, del A 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen, del B 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 em L
 • 10 Okt 2020 fm L
 • 26 Aug 2021 em L
0317 Inlämningsuppgift, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syfte är ge den studerande kunskap och färdigheter för att kunna fullgöra tjänst som radiooperatör, både under normala- och i nödsituationer, på ett handelsfartyg samt att introducera och praktisera marin engelska i kommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(L1) Beskriva säkerhetskommunikation ur ett marint perspektiv.
(L2) Förklara struktur, delsystem och användande av det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS)
(L3) Redogöra for struktur och användande av radiokommunikation vid fartygs framförande
(L4) Resonera kring historik, tillämpning och betydelse av IMO:s Standard Marine Communication Phrases.
(L5) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
(L6) På ett tydligt och strukturerat sätt tillämpa vedertagen terminologi (IAMSAR) i kommunikation mellan fartyg och andra aktörer, särskilt när det gäller nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden nyttjande IMO:s Standard Marine Communication Phrases
(L7) Genom ett medvetet språkval, muntligt och skriftligt, förmedla ett händelseförlopp och tillhörande åtgärder ombord

Innehåll

- Allmän radiokommunikation
- Nöd-, il och säkerhetsradiokommunikation
- GMDSS - system, komponenter, utrustningskrav, handhavande, regelverk
- Säkerhetskommunikation på engelska inkluderande
- - Bokstavering och positionsangivelser
- - Vokabulär från IMO och andra vedertagna källor
- - Fraser och terminologi gällande ankomst, ankring, angöring, avgång och lotsning
- - Terminologi gällande väderinformation
- - Terminologi och fraser gällande nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
- - Terminologi och fraser gällande rapportering av personskador och olycksfall
- Rapportskrivning

Kursen omfattar delvis kraven i annex 3 till IMO A.703(17) Recommendation on Training of Radio Operators related to the General Operator's Certificate (GOC). Kursen är anpassad för att tillgodose krav i STCW och International Telecommunication Union (ITU) radioreglemente.

Först efter att kursen SJM 095 (Säkerhet- och skyddsansvatig ombord) är genomförd är samtliga krav för att erhålla ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC) uppfyllda.

Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och med övningar i simulator och i språklaboratorium. Övningar är obligatoriska.

En stor del av kursen bygger på självstudier och distansmaterial via kurshemsidan samt möjligheten att använda radiosimulatorn i syfte att färdighetsträna.

Litteratur

IMO, GENERAL OPERATOR¿S CERTIFICATE FOR GMDSS (Model course 1.25 plus compendium) (2015 Edition), ISBN 978-92-801-16113
IMO, IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), 2002. ISBN 978 92 801 42112

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Radiosimuleringar. Samtliga sju övningar i simulatorn är obligatoriska och examinerar lärandemål L5 och L6.
Del B: Skriftlig tentamen. Examinerar lärandemål L1, L2, L3 och L4
Del C: Inlämningsuppgift. Examinerar lärandemål L7.

STCW

 • A-II/1 Respond to a distress signal at sea: Search and rescue
  Ingår även i kurs:SJM080,SJO762,SJO764,
 • A-II/1 Use the IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in written and oral form: English language
  Ingår även i kurs:SJM015,SJM031,SJM055,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-12-22: Examinator Examinator ändrat från Christopher Anderberg (sk0anch) till Mats Gruvefeldt (sk98grma) av Viceprefekt/Studierektor
   [Kurstillfälle 1]
  • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Lars Axvi (axvi) till Christopher Anderberg (sk0anch) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]