Kursplan för Projekt i energiteknik

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject in energy technology
 • KurskodSEE165
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Globala system, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Maskinteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 39128
 • Max antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 2

   • Undervisningsspråk Engelska
   • Anmälningskod 39129
   • Max antal deltagare10
   • Sökbar för utbytesstudenterNej

   Poängfördelning

   0123 Projekt 7,5 hp
   Betygsskala: TH
   7,5 hp

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Kurstillfälle 3

     • Undervisningsspråk Engelska
     • Anmälningskod 39130
     • Max antal deltagare10
     • Sökbar för utbytesstudenterNej

     Poängfördelning

     0123 Projekt 7,5 hp
     Betygsskala: TH
     7,5 hp

       Examinator

       Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

       Kurstillfälle 4

       • Undervisningsspråk Engelska
       • Anmälningskod 39131
       • Max antal deltagare10
       • Sökbar för utbytesstudenterNej

       Poängfördelning

       0123 Projekt 7,5 hp
       Betygsskala: TH
       7,5 hp

         Examinator

         Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

         Kurstillfälle 5

         • Undervisningsspråk Engelska
         • Anmälningskod 39132
         • Max antal deltagare10
         • Sökbar för utbytesstudenterNej

         Poängfördelning

         0123 Projekt 7,5 hp
         Betygsskala: TH
         7,5 hp

          I program

          Examinator

          Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

          Kurstillfälle 6

          • Undervisningsspråk Engelska
          • Anmälningskod 39133
          • Max antal deltagare10
          • Sökbar för utbytesstudenterNej

          Poängfördelning

          0123 Projekt 7,5 hp
          Betygsskala: TH
          7,5 hp

           I program

           Examinator

           Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

           Behörighet

           Grundläggande behörighet för avancerad nivå
           Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

           Särskild behörighet

           Engelska 6
           Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

           Kursspecifika förkunskaper

           Kan bara väljas efter överenskommelse med examinator baserad på projektidé.

           Syfte

           Kursen syftar till att träna studenter på projektarbete som arbetsform, dvs att träna problemorienterat lärande genom att delta i utvecklingsprojekt: ge tillräckliga kunskaper om problemformulering, informationssökning, rapportering, dokumentation, och identifiering av fortsatt arbete. Ytterligare ett syfte är att fördjupa studentens kunskap inom framtida energitekniska tillämpningar.

           Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

           - identifiera och formulera en projektuppgift
           - klargöra projektmål, leveranser, omfattning, tidsplanering, samt ev för grupparbete bestämma roller och ansvarsfördelning för gruppmedlemmarna
           - identifiera kunskapsbehov och söka information
           - ta fram och värdera lösningsförslag, samt genomföra och utvärdera lösningar
           - genomföra muntliga och skriftliga redovisningar
           - dokumentera projektarbetet så att andra kan bygga vidare på resultatet
           - identifiera fortsatt arbete (och ev nya frågeställningar) som kan hjälpa att skapa en bättre förståelse
           - utvärdera om projektet nått de olika målen och eventuellt analysera nödvändiga åtgärder för att nå alla mål
           - presentera och dokumentera projektarbete både skriftligt och muntligt

           Innehåll

           Ämnesmässigt behandlar projekten olika tillämpningar inom energiteknik. De konkreta projektuppgifterna varierar från projekt till projekt, men generellt består kursen av att givet en konkret energiteknisk frågeställning eller problem utföra: 
           - informationssökning 
           - projektplanering (klargöra projektmål, leveranser, omfattning, tidsschema, ev grupproller) 
           - projektarbete (experimentellt, modellering, eller båda) 
           - skriftlig och muntlig redovisning

           Organisation

           Projektförslag kan komma från studenten själv eller från läraren (i så fall via masterprogrammets CANVAS hemsida och informationstillfällen). Projekten kan utföras både individuellt och i grupp. Projekten utförs under handledning. Handledare ansvarar för att ge studenten det stöd som krävs för att genomföra projektet inom givna ramar. Projektets organisation och preliminära innehåll ska godkännas av examinator och handledare innan arbetet påbörjas.

           Litteratur

           Nödvändig litteratur för att genomföra projektarbetet skall inhämtas av studenten som en del i projektarbetet.

           Examination inklusive obligatoriska moment

           Godkänd skriftlig rapport och presentation.

           Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.