Kursplan för Etiska perspektiv på globala system

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEthical perspectives on global systems
 • KurskodSEE130
 • Omfattning2 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMTS 2 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74132
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Kursens syfte är studenterna ska börja artikulera och analysera sina egna etiska positioner, och förstå andras perspektiv. De ska även få inblick i hur etiska perspektiv påverkar hur, och vilka globala system, som bör studeras. Vidare ska kursen fungera som en förlängning av år 1 i kursen Introduktion till globala system, genom projekt, seminarier och aktiviteter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  ·       Känna till och förklara grundläggande etiska begrepp

  ·       Reflektera över hur olika etiska utgångspunkter påverkar studier av globala system.

  ·       Beskriva, analysera och hantera möjliga etiska konsekvenser

  ·       Göra välgrundade bedömningar av möjliga etiska konsekvenser, utifrån kunskap om etikteori/moralfilosofi

  ·       Formulera argument för och diskutera beslut som leder till etiska konsekvenser

   

  Innehåll

  Grundläggande etiska begrepp och principer. Studera fallstudier i verkligheten och diskutera vilka aspekter av etik som är relevanta till globala system och hur de löstes. Eleverna debatter från olika perspektiv och tänka på rollen som GS-ingenjörer.  

   

  Organisation

  Kursen består av

  1)  Föreläsningar om etiska begrepp

  2)  Fallstudier.

  3)  Debatter

  4)  Seminarium runt etiska aspekter på globala system

   

  Litteratur

  Meddelas på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Aktivt deltagande på 75 % av seminarierna och föreläsningar,

  Godkänd fallstudier och rapport

  Aktivt deltagande på debatter

   

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.