Kursplan för Service och underhåll för produktionssystem och produkter

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction and product service systems
 • KurskodPPU231
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34120
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Dugga 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som för masterprogrammet Produktionsutveckling, MPPEN, eller Produktutveckling, MPPDE.

Syfte

Kursen syftar till att skapa en långtgående förståelse av servicesystem för produktionssystem och produkter. Den fokuserar på att designa, utveckla och utvärdera produktionssystem eller produkter från ett tjänsteperspektiv, samt förstå hur detta påverkar industrin. Ett viktigt syfte med kursen är att skapa förståelse för hur servicesystem kan tillföra värde till produktionssystem eller produkter under hela dess livscykel.

En central del av servicessystem är underhåll och kursen syftar till att utveckla studenternas teoretiska och praktiska kunskap inom nuvarande och framtida underhållskoncept. En förutsättning för att genomföra service och underhåll är en djup kunskap om risker och säkerhet. Kursen syftar således till att skapa en förståelse för risker och säkerhet ut ett livscykelperspektiv, vilket inkluderar praktiskt användande av ingenjörsverktyg för att uppnå ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • LM1:  Beskriv och tillämpa risk-koncept samt använda ingenjörsverktyg för att analysera, utvärdera och reducera risker
 • LM2: Förklara, implementera och särskilj mellan olika nuvarande underhållskoncept
 • LM3: Undersök och utvärdera framtida underhållskoncept
 • LM4: Tolka, beskriv och utvärdera servicesystem för produktionssystem eller produkter
 • LM5: Demonstrera hur nuvarande produktionssystem eller produkter kan designas, utvecklas och levereras som tjänstesystem
 • LM6: Differentiera, välj och utveckla åtgärder för att förbättra produktionssystem eller produkter under hela dess livscykel

Innehåll

Kursen täcker följande områden:

 • Teoretiska grunder i risk och säkerhet
 • Ingenjörsverktyg för att analysera, utvärdera och reducera risker
 • Nuvarande och framtida underhållskoncept
 • Teori och praktik i servicesystem för produktionssystem eller produkter
 • Systematisk arbetsmetodik för att förbättra produktionssystem eller produkter under hela dess livscykel

Organisation

Kursen är baserad på problemorienterat lärande, och består av föreläsningar, workshops och ett projekt. Sammanfattningsvis består kursen av följande läraktiviteter:

 • Föreläsningar: Bas för teoretiskt kunnande och för att stödja projektarbetet
 • Workshops: Praktiskt lärande i användandet av ingenjörsverktyg för att analysera, utvärdera och reducera risker
 • Projekt: Över färdigheterna som tagits upp under kursen för att förbättra produktionssystem eller produkter under hela dess livscykel
 • Presentation: Muntlig presentation av projektresultat riktade till industriella intressenter

Litteratur

Kursens litteratur består av e-böcker och forskningsartiklar, presentationsmaterial från föreläsningar, samt instruktioner för workshops.

Examination inklusive obligatoriska moment

Dugga och projekt täcker alla delar av kursen. Projektet inkluderar workshops samt en skriftlig rapport och muntlig presentation. Betygsskalan är: 5,4,3 och underkänt. För betyg 3,4 och 5 krävs att alla delmoment är individuellt godkända.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.