Kursplan för Konstruktionsoptimering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering design and optimization
 • KurskodPPU191
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33116
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2021 fm J
 • 05 Jan 2022 fm J
 • 24 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

- CAD
- Maskinelement (Maskinkonstruktion/Tillämpad mekanik)
- FEM
- Programmering (Matlab)
- Materialteknik
- Tillverkningsteknik
- Mekanik
- Hållfasthetslära
- Matematik motsvarande 30 hp, inkluderande flervariabelanalys och numerisk analys.

Syfte

Kursen syftar till att integrera traditionella konstruktionsmetoder med moderna optimeringsmetoder. Vidare syftar kursen till att:
- Utveckla kunskaper och färdigheter om olika verktyg och metoder för optimering av mekaniska produkter och konstruktioner
- Utveckla konstruktionsmetodik för förbättringar av komponenter i produkter och system
- Utveckla förståelse för den iterativa karaktären av produktutvecklingsprocessen inklusive modellering-analys-test-utvärdering
- Förstärka färdigheterna i att använda moderna CAE-verktyg
- Införliva materialval som en del av produktutvecklingsprocessen

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kunna beskriva den kompletta utvecklingskedja som innefattar modellering-analys-test-utvärdering.
 • Identifiera områden för förbättring i en ny eller existerande produktdesign.
 • Identifiera och välj lämpliga materialalternativ för en produkt.
 • Tillämpa tidigare kunskap om designmetoder och verktyg på praktiska problem.
 • Skapa lämpliga simuleringsmodeller för förekommande konstruktionsproblem.
 • Använda datorstödd utvecklingsmiljö (CAE) för att konstruera och simulera produktprestanda.
 • Tillämpa tidigare kunskaper inom matematik och mekanik för att formulera och lösa optimeringsproblem.
 • Formulera konstruktionsoptimeringsproblem baserad på projekt- eller produktkrav
 • Tillämpa numerisk optimeringsteknik och programvaror för att lösa optimeringsproblem.
 • Tolka optimeringsresultat för beslutsfattande (t.ex. vid materialval, geometri, tillverkning, produktion).
 • Ta fram CAE-ritningar som underlag för tredimensionell skrivare. 
 • Iterera designförslag för att kontinuerligt förbättra en produktdesign och prestanda.
 • Kommunicera konstruktionslösningar, innefattande underlag för givna val, fördelar och nackdelar för olika alternativ.
 • Innehåll

 • Formulera och lösa optimeringsproblem
 • Val av optimeringsalgoritmer och verktyg.
 • Identifiering och klassificering av konstruktionsproblem och fel.
 • Identifiering av nödvändiga materialparametrar och materialval för konstruktionslösningar (t.ex. CES Selector).
 • Omvandling av krav och specifikationer till konstruktionssyften och avgränsningar.
 • Modellering-analys-test metoder kopplat till beräkningar ( (t.ex., MATLAB/Simulink, CAD/CAE (t.ex., CATIA, ANSYS, COMSOL), och prototypframtagning (t.ex., 3D utskrift)).
 • Organisation

  Föreläsningar, workshopar samt tre (3) projektuppgifter.

  Litteratur

  Principles of Optimal Design: Modeling and Computation  

  Valda artiklar                                       

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tenta (Betygskala, 5, 4, 3, Underkänd)
  Dugga (Bonuspoäng på tentamen)
  Tre godkända projekt (Godkänd/Underkänd) 
  Närvara på obligatoriska gästföreläsningar.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.