gauti_Gauti_Asbjörnsson

Gauti Asbjörnsson

  • Forskare, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
  • Docent, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Sedan 2010 har Gauti Asbjörnsson varit medlem av Chalmers Rock Process Systems som är en del av avdelningen för produkt-och produktionsutveckling med fokus på dynamiska krossanläggnings simuleringar. Med en dynamisk simulator är målet att förbättra den kvalitativa informationen för utvärdering av anläggnings prestanda, stöda operatörsutbildning och möjliggöra optimering av styralgoritmer. Det överordnade syftet är att tillhandahålla en simulering verktyg som bättre representerar den faktiska processen än vad som är tillgängligt på marknaden idag. Gauti spelar en aktiv roll i två av de grundläggande kurserna under början av Maskinteknik programmet. Dessa kurser är Maskinelement, och Integrerad Konstruktion Och Tillverkning (IKOT) som undervisas under det första och andra året. Dessutom Gauti är medlem i Global Comminution Collaborative (GCC)