Kursplan för Produktionssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction systems
 • KurskodPPU161
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2023 fm J
 • 03 Jan 2024 fm J
 • 23 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma förkunskaper gäller som för Chalmers masterprogram i Produktionsutveckling (MPPEN).

Syfte

Industrin anpassar hela tiden sina produktionssystem för att möta nya utmaningar. Syftet med denna kurs är att göra det möjligt för ingenjörer att förstå, designa och förbättra produktionssystem som snabbt utvecklas på grund av digitalisering. Kursen utgör en introduktion till industriell och akademisk modern teknik, och förbereder studenter för en karriär inom avancerad produktionsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

LO1.- Analysera och jämför olika paradigmer i produktionssystemets historia samt reflektera över effekterna av digitalisering på framtidens industriella produktionssystem.
LO2.- Utvärdera ett brett spektrum av möjliggörande tekniker och tekniska utmaningar som påverkar beslutsfattande i utveckling och drift av ett produktionssystem.
LO3.- Jämföra och reflektera över tillämpningen av digital teknik i dagens produktionssystem samt rekommendera olika typer av digitalisering i framtidens produktionssystem.
LO4.- Analysera och utvärdera automationsnivån och automatiseringens roll i ett produktionssystem, med hänsyn tagen till både fysiska och kognitiva aspekter.
LO5.- Beskriva hur moderna former av uppkoppling kan möjliggöra effektiva informationssystem i ett produktionssystem.
LO6.- Använda grundläggande dataanalys för att hantera problem i produktionssystem.
LO7.- Identifiera och utvärdera miljömässig och social hållbarhet för produktionssystem.
LO8.- Använda samarbetsförmåga i multi-disciplinära och mångkulturella arbetsgrupper för att skapa framgångsrikt grupparbete. 
LO9.- Utnyttja mångfald, inkludering och ökad förståelse om omedvetna fördomar för att skapa bättre produkter och produktionssystem.

Innehåll

Kursen täcker följande ämnen: 
 • Produktionsparadigmer och produktionssystemets historia
 • Digitalisering av produktionssystem
 • Uppkopplade produktionssystem.
 • Data och analys för optimering av produktionssystem.
 • Automationsnivåer i ett produktionssystem.
 • Digitaliseringens inverkan på hållbarhet.

Organisation

Studenternas inlärning sker med hjälp av problemorienterad pedagogik som stöds av föreläsningar. Kursen innehåller ett projektarbete som utförs i team med mångfald. Här avänds olika industri-case för att fördjupa den kunskapen som erhållits i de olika kursmodulerna. Ifall omständigheterna tillåter det, kommer kursen innehålla besök på företag. Bedömning av studenternas kunskap genomförs kontinuerligt under kursen, t.ex. genom gruppaktiviteter, rapporter, duggor/quiz, samt reflektioner. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Litteratur

Kursbok
Vetenskapliga publikationer
Föreläsningsmaterial

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationsskalan är: Underkänd, 3, 4 och 5

Slutbetyget omfattar de studerandes prestationer på tre bedömningsuppgifter
(alla uppgifter måste vara individuellt godkända för att bli godkänd på kursen):
- Tentamen
- Betygssatt rapport och seminarium från fabriksbesök
- Betygssatta rapporter från laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-06-09: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2023-10-26 till 2023-10-28 av Johan Stahre
   [2023-10-26 7,5 hp, 0120]