Kursplan för Arkitektur och geometri

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputational geometric design
 • KurskodMVE685
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22129
 • Max antal deltagare20 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Beskriva grundläggande koncept för  geometri.
 • Beskriva grundläggande koncept för geometri som återfinns i digitala modelleringsmiljöer, såsom NURBS-kurvor och ytor, triangulära nät och subdivision av nät.
Färdigheter och förmågor
 • Applicera numeriska beräkningsmetoder i geometrisk gestaltning.
 • Använda geometri och numeriska beräkningsmetoder för att planera, gestalta och representera ett litet, utforskande designprojekt.
Värderingsförmåga och inställning
 • Främja värdet av (och glädjen!) av geometri inom arkitektur och konstruktiv utformning.
 • Kritiskt relatera sitt eget arbete i kursen till större frågeställningar gällande hur geometri kan appliceras inom arkitektur och konstruktiv utformning.

Innehåll

Kursen täcker koordinatsystem, transformationer och projektioner, modellering av kurvor och ytor, olika typer av deformationer, geometriska system tillhörande digitalisering, och anpassning till fysiska modeller. Dessutom genomförs studier av referensprojekt som synliggör hur geometri används inom gestaltning av komplex geometrisk form.

Organisation

Kursbeskrivningen och dess sammanhang introduceras i en inledande föreläsning. Lärande struktureras kring föreläsningar, demonstrationer och inlämningsuppgifter. Inlämningskrav för deluppgifter och slutgenomgång / slutkritik samt rapport definieras i samband med kursstart.

Litteratur

Pottmann, Helmut, Andreas Asperl, Michael Hofer, Axel Kilian, and Daril Bentley. Architectural Geometry. Bentley Institute Press, 2007.
Burry, Jane and Mark Burry. The New Mathematics of Architecture. Thames & Hudson, 2012.
Ytterligare kurslitteratur kan annonseras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i två steg. 1) Inlämningsuppgifter som lämnas in. 2) Projektarbeten som presenterar muntligt och i en rapport.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-30: Block Block B tillagt av Examinator
   [Kurstillfälle 1]