Kursplan för Programmering och numeriska beräkningar med Python

Kursplan fastställd 2020-10-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProgramming and numerical methods using Python
 • KurskodMVE645
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Matematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 fm L
 • 07 Okt 2023 fm L
 • 30 Aug 2024 em L
0220 Laboration 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En inledande kurs i matematik på högskolenivå, till exempel LMA401 Matematisk analys eller MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer.

Syfte

Kursen syftar till att lära ut grundläggande programmering och beräkningar i Python. Kursen är indelad i två delar. Den inledande delen behandlar grunderna i programmering. Viktiga begrepp som datatyper, variabler, kontrollstrukturer och funktioner (underprogram) behandlas. Den andra delen av kursen är inriktad på numeriska beräkningar. Metoder för integrering, bestämning av nollställen till funktioner, matrisräkning samt numerisk lösning av differentialekvationer behandlas. Kursen syftar också till att stimulera studenten till att själv lösa uppgifter och experimentera med beräkningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • självständigt konstruera (väl strukturerade) program i Python.
 • beskriva och använda viktiga begrepp och kommandon i Python.
 • beskriva och använda några algoritmer för numerisk integrering, numerisk bestämning av nollställen till funktioner, numerisk lösning av differentialekvationer, samt kunna hantera vektorer, matriser och matrisräkning i Python.
 • använda några verktyg i Python för grafik och visualisering.

Innehåll

 • Datatyper och variabler
 • Kontrollstrukturer
 • Funktioner och script
 • Vektorer och matriser i Python
 • Grafik och visualisering i Python
 • Några algoritmer inom numerisk analys: beräkning av nollställen, numerisk integrering, numerisk lösning av differentialekvationer och matrisräkning.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, handledda övningar (laborationer).

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt obligatoriska övningar (laborationer). Betygsskala U,3,4,5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.