Kursplan för Beräkningsverktyg

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputational tools
 • KurskodMVE625
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74112
 • Max antal deltagare65
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Muntlig tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen skall ge förtrogenhet med minst ett verktyg för beräkningar och ge grundläggande kunskap vad gäller symbolisk och numerisk beräkning med hjälp av detta verktyg. Den ska också ge grundläggande färdigheter vad gäller visualisering av data. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda ett datorverktyg för att göra enkla matematiska beräkningar
 • skriva enkla datorprogram som innehåller villkor och upprepningar
 • skriva egna funktioner och använda dessa i datorprogram
 • hantera strängar och filer i programmeringsmiljö
 • ösa enkla problem inom analys exakt med symbolisk programmering
 • lösa enkla problem inom analys numeriskt och göra grundläggande feluppskattning
 • visualisera data i form av diagram och grafer

Innehåll

Programmeringsmiljö
 • Designmiljöer
 • Filhantering
 • Felsökning
 • Testning

Grundläggande imperativ programmering
 • Variabler och typer
 • Operatorer
 • Matematiska standardfunktioner
 • Stränghantering
 • Fält
 • Villkor
 • Upprepningar
 • Funktioner

Numeriska beräkningar
 • Lösa ekvationer
 • Summor
 • Integrera
 • Gränsvärden
 • Lösa enkla differentialekvationer
 • Enkla feluppskattningar

Symboliska beräkningar
 • Förenkla
 • Derivera
 • Integrera

Visualisering
 • Funktionsgrafer
 • Diagram
 • Tvådimensionella datamängder

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Utdelat material och webb-resurser. Publiceras och presenteras i detalj på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänt betyg (betyget 3) baseras på muntlig och skriftlig redovisning av obligatoriska laborationer under kursens gång. Betygen 4 och 5 kan uppnås genom goda resultat vid en frivillig muntlig tentamen vid kursens slut.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.