Kursplan för 3D geometri och arkitektur

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitectural geometry
 • KurskodMVE555
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Maskinteknik, Matematik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46134
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Dugga 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Geometri finns ständigt närvarande i den arkitektoniska designprocessen. Kursen syfte är att introducera geometri som ett verktyg för formgivning, analys och tillverkning av komplexa former men också att vara en inspirationskälla för tillämpningar av geometri i arkitektur och konst.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för grundläggande begrepp och samband inom geometri och arkitektur - tillämpa numeriska beräkningsmetoder - planera, genomföra och kommunicera ett undersökande projektarbete inom geometri och arkitektur - utforma en vetenskaplig poster

Innehåll

Geometriska primitiver Koordinatsystem, transformationer och projektioner Modellering av kurvor och ytor Olika sorters deformationer Digitalisering och anpassning till fysiska modeller

Organisation

Kursen organiseras som en serie av föreläsningar följt av projektarbete i små grupper.

Examination inklusive obligatoriska moment