Kursplan för Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmerging technologies, global risk and the future of humanity
 • KurskodMVE420
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57136
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga särskilda förkunskaper krävs

  Syfte

  Ny teknik har enorm potential att i grunden förbättra mänsklighetens livsvillkor och välfärd under kommande århundraden. Samtidigt har mer och kraftfullare teknologier potentiella allvarliga konsekvenser för mänskligheten om de används destruktivt. En svårighet är att tekniska innovationer är svåra att förutsäga i detalj och våra beslut sker därför under osäkerhet. Det är därför viktigt att kunna resonera under osäkerhet om mänsklighetens framtid och framväxande teknologier. Målet med denna kurs är att introducera några grundläggande metoder för att resonera systematiskt om detta område. Flera specifika teknologier diskuteras för att få en översiktsbild. Kursen ger dessutom studenter möjligheten att efter eget intresse fördjupa sig kring risker och möjligheter i ett specifikt framtida teknikområde med stora potentiella konsekvenser för mänsklighetens framtid.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Beskriva några potentiellt allvarliga konsekvenser av framväxande teknologier (t ex avancerad bioteknik, nanoteknik, IT och övervakning, geoengineering, energiteknik och artificiell intelligens)
  Beskriva någon grundläggande metod för rationellt beslutsfattande under osäkerhet
  Beskriva några argument för och emot samhällets förmåga att kunna planera och eventuellt kontrollera teknisk utveckling
  Förklara varför olika val av etiskt perspektiv kan leda till olika värdering av mänsklighetens framtid
  Rapportera om risker och möjligheter inom ett specifikt teknikområde som väljs efter eget intresse

  Innehåll

  Möjligheter och risker i samband med nya och framtida teknologier (t ex avancerad bioteknik, nanoteknik, IT och övervakning, geoengineering, energiteknik och artificiell intelligens). Faktorer som påverkar samhällets förmåga att hantera dessa möjligheter och risker. Rationellt beslutsfattande under osäkerhet. Olika etiska perspektiv på framtiden.

  Organisation

  Föreläsningar. Därefter ett projekt, som rapporteras skriftligt och i ett muntligt föredrag.

  Litteratur

  Utdelat material under kursens gång

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Muntlig projektpresentation och skriftlig projektrapport samt en skriftlig essäuppgift.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.