Kursplan för Individuellt projekt i matematik och matematisk statistik

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual project in mathematics and mathematical statistics
 • KurskodMVE405
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20136
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 15 hp
Betygsskala: TH
15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BSc degree in Mathematics, Computer Science, Physics, Chemistry, Biotechnology or similar, and any prerequisite knowledge required for the individual project, as judged by the examiner and the supervisor of the project.

Syfte

The course should make it possible for students to carry out an individual project, on a graduate level, at an academic institute, in industry, or in other sectors of society. In the individual project in mathematics and mathematical statistics the student should integrate, deepen and develop his/her knowledge within a limited area of mathematics and/or mathematical statistics. The project aims to give the student knowledge and skill in scientific and engineering work, and to make the student acquainted with an environment representative for academic research and/or future labor market.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- formulate and limit the scope of a problem within the chosen subject area - plan the work to solve and report the problem with given resources and within given time frame - search, read and evaluate available literature and other background information - integrate and develop knowledge and skill within the chosen problem - execute theoretical/laboratory work to reach the goals of the project - collect and interpret theoretical/laboratory results - communicate the project results and how these meet with the project goals and effect goals, in a written report and at an oral presentation

Innehåll

The content of the project may vary, but must be defined at the start of the project. The project should be clearly oriented towards research and development.

Organisation

The project can be carried out at an academic institution or within a suitable industry or similar. There must be a responsible supervisor, who should give the student the support necessary for the execution of the project within the given framework. It is up to the individual student to organise a specific project, in collaboration with the intended supervisor. The content and organisation of the project must be accepted by the examiner and the supervisor prior to the startup of the project work.

Litteratur

Necessary literature (Text books and research articles) for executing the project and evaluating the project results.

Examination inklusive obligatoriska moment

The project is examined by a written project report, and by an oral presentation.