Kursplan för Programmering och numeriska beräkningar med Matlab

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProgramming and numerical methods using Matlab
 • KurskodMVE355
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65134
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 fm L
 • 10 Okt 2020 fm L
 • 27 Aug 2021 em L
0211 Laboration 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3,5 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  En inledande kurs i matematik på högskolenivå, till exempel LMA401 Matematisk analys eller MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer.

  Syfte

  Kursen syftar till att lära ut grundläggande programmering och beräkningar i Matlab. Kursen är indelad i två delar. Den inledande delen behandlar grunderna i programmering. Viktiga begrepp som datatyper, variabler, kontrollstrukturer och funktioner (underprogram) behandlas. Den andra delen av kursen är inriktad på numeriska beräkningar. Metoder för integrering, bestämning av nollställen till funktioner, matrisräkning samt numerisk lösning av differentialekvationer behandlas. Kursen syftar också till att stimulera studenten till att själv lösa uppgifter och experimentera med beräkningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • självständigt konstruera (väl strukturerade) program i Matlab.
  • beskriva och använda de viktigaste begreppen och kommandona i Matlab.
  • beskriva och använda några algoritmer för numerisk integrering, numerisk bestämning av nollställen till funktioner, numerisk lösning av differentialekvationer, samt kunna hantera vektorer, matriser och matrisräkning i Matlab.
  • använda Matlabs verktyg för grafik och visualisering.

  Innehåll

  • Datatyper och variabler
  • Kontrollstrukturer
  • Funktioner och m-filer
  • Vektorer och matriser i Matlab
  • Grafik och visualisering i Matlab
  • Enkel filhantering
  • Några algoritmer inom numerisk analys: beräkning av nollställen, numerisk integrering, numerisk lösning av differentialekvationer och matrisräkning.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer. Betygsskala U,3,4,5.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2020-10-12: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
    Kursen är nedlagd