Kursplan för Principer för statistisk slutledning

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistical inference principles
 • KurskodMVE326
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20157
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift, del A 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0215 Tentamen, del B 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 16 Mar 2024 fm J
  • 04 Jun 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen MVE155 Statistisk slutledning. Dessutom krävs kunskaper motsvarande minst 15 hp på avancerad nivå i matematisk statistik.

  Syfte

  Kursen behandlar på ett matematiskt och rigoröst sätt matematisk statistik och principer för statistisk slutledning. Utöver behandlingen av centrala statistiska begrepp och modeller så diskuteras och jämförs olika filosofiska perspektiv på vetenskaplig inferens.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Studenten skall efter fullföljd kurs kunna matematiska grundläggningar av
  • poängskattning inklusive att hitta och evaluera skattningar,
  • hypotestester inklusive att hitta och evaluera test,
  • intervallskattning inklusive att hitta och evaluera skattningar,
  • asymptotisk skattning,

  och skall kunna använda dessa begrepp och satser i teoretiska övningar och programmeringsövningar.

  Innehåll

  Det centrala innehållet i kursen är:
  • exponentiella familjer av sannolikhetsfördelningar
  • uttömmande- och likelihoodprinciperna för datareduktion
  • maximum likelihoodskattningar and Bayesianska skattningar
  • EM-algoritmen
  • likelihoodratiotester och Bayesianska tester
  • starkaste tester
  • intervallskattningar
  • asymptotisk skattning

  Organisation

  Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter

  Litteratur

  Litteratur anges separat.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftliga inlämningar. Skriftlig examen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.