Kursplan för Principer för statistisk slutledning

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistical inference principles
 • KurskodMVE326
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20157
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift, del A 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0215 Tentamen, del B 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen MVE155 Statistisk slutledning. Dessutom krävs kunskaper motsvarande minst 15 hp på avancerad nivå i matematisk statistik.

   Syfte

   Kursen behandlar på ett matematiskt och rigoröst sätt matematisk statistik och principer för statistisk slutledning. Utöver behandlingen av centrala statistiska begrepp och modeller så diskuteras och jämförs olika filosofiska perspektiv på vetenskaplig inferens.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Studenten skall efter fullföljd kurs kunna matematiska grundläggningar av
   • poängskattning inklusive att hitta och evaluera skattningar,
   • hypotestester inklusive att hitta och evaluera test,
   • intervallskattning inklusive att hitta och evaluera skattningar,
   • asymptotisk skattning,

   och skall kunna använda dessa begrepp och satser i teoretiska övningar och programmeringsövningar.

   Innehåll

   Det centrala innehållet i kursen är:
   • exponentiella familjer av sannolikhetsfördelningar
   • uttömmande- och likelihoodprinciperna för datareduktion
   • maximum likelihoodskattningar and Bayesianska skattningar
   • EM-algoritmen
   • likelihoodratiotester och Bayesianska tester
   • starkaste tester
   • intervallskattningar
   • asymptotisk skattning

   Organisation

   Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter

   Litteratur

   Litteratur anges separat.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftliga inlämningar. Skriftlig examen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.