Kursplan för Matematisk programvara

Kursplan fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical software
 • KurskodMVE230
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  De som gäller för tillträde till programmet.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge kunskap om hur man använder matematisk programvara för numeriska beräkningar och visualisering, kunskaper som kommer användas i många kurser på TM-programmet. Vidare syftar kursen till att ge en introduktion till de datorsystem som används på Chalmers.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - använda MATLAB som ett verktyg för numeriska beräkningar och visualisering vid problemlösning inom kommande kurser - använda Symbolic Math Toolbox i MATLAB för enklare symboliska beräkningar - använda datorsystemet och de verktyg som finns att tillgå - skriva rapporter med matematiska formler, grafer och diagram

  Innehåll

  Datorsystemen LINUX och Windows, samt de verktyg som finns att tillgå för bl.a. filhantering, och rapportskrivning. Programsystemet MATLAB: Desktop Layout och hjälpfunktionen. Aritmetik, tilldelning, variabler och standardfunktioner. Skriptfiler och funktionsfiler. Grafik. Ekvationslösning, lösning av linjära ekvationssystem. Programmering och programstrukturer, programdokumentation. Datoraritmetik. Hantering av datafiler. Grafiska användargränssnitt. Symbolic Math Toolbox i MATLAB: Symboliska beräkningar. Algebra, analys, lösning av ekvationer.

  Organisation

  Föreläsningar och övningar. Övningarna förläggs till datorsalarna.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Obligatoriska laborationsuppgifter. Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.