Kursplan för Design och analys av kliniska försök

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-03-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and analysis of clinical trials
 • KurskodMVE200
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. Kurstillfället ges enligt plan vartannat år. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20147
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Ziad Taib
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Analys-baserad sannolikhetsteori och matematisk statistik används genom hela kursen. Många tekniker för statistisk slutledning kan vara nyttiga inom ramen för kliniska försök (kategoriska metoder, linjära modeller, mixade modeller, överlevnadsanalys, etc.) Av denna orsak är alla sådana förkunskaper värdefulla för inlärningen av kursinnehållet. Minimum förkunskaper är en kurs i statistiska linjära modeller.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge teoretisk och praktisk kunskap om design och analys av kliniska provningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - genkänna vanliga försöksplaner för kliniska försök och förklara deras logik,

  - genomföra statistiska analyser för kursens olika försöksplaner med användning av programpaket. 

  Innehåll

  Protokoller för kliniska provningar, källor till bias i kliniska försök, blinding, randomisering, beräkning av stickprovsstorlek, design och analys av fas I, fas II, fas III, och hybrida försök, interimanalys, non-inferiority studier; stokastisk curtailment, Bayes designs, och administrativa frågeställningar inom försöksdesign.

  Organisation

  Föreläsningar, datorövningar.

  Litteratur

  Design and Analysis of Clinical Trials: Concepts and Methodologies (Wiley Series in Probability and Statistics) (Hardcover) av Shein-Chung Chow och Jen-Pei Liu. Några handouts.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Hemuppgifter och skriftlig examen. 

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-03-12: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt