Kursplan för Statistisk slutledning

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistical inference
 • KurskodMVE155
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20113
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  En grundkurs i sannolikhet och statistik på 7,5 hp.

  Syfte

  Att ge insikt i tekniker för behandling av flerstickprovs datamängder, försöksplaneringssätt, och lämpliga statistiska test för sådana data.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - sammanfatta flerstickprovs datamängder i ett meningsfullt och informativt sätt, 

  - känna igen flera grundläggande typer av statistiska problem som motsvarar olika försöksplaneringssätt, 

  - uppskatta relevanta parametrar och utföra lämpliga statistiska test för  flerstickprovs datamängder.

  Innehåll

  Detta är en fortsättningskurs i matematisk statistik som inför följande centrala frågor av statistisk slutledning: 

  försöksplanering och sammanställning av data 

  - maximum likelihood skattning av parametrar, bootstrap - parametrisk och icke-parametrisk inferens 

  - variansanalys, linjär regression, chi-kvadrat tester 

  - introduktion till Bayesiansk inferens.

  Organisation

  Föreläsningar och övningar.

  Litteratur

  Mathematical statistics and data analysis by John A. Rice. Föreläsningsantekningar på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tenta. Frivilliga moment som kan ge bonuspoäng på tentan kan förekomma.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.