Aila0923 386

Aila Särkkä

  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper