Kursplan för Materialteknik

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering materials
 • KurskodMTT085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2023 em J DIG
 • 03 Jan 2024 fm J DIG
 • 19 Aug 2024 em J DIG
0211 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen bygger på den föregående kurser om mekanik och hållfasthetslära. Kursen utgör en nödvändig bas för kursen Material- och Tillverkningsteknik och för fortsättningskurser i materialteknik samt konstruktions- och bearbetningsteknik.

Syfte

Att med utgångspunkt från en produkt eller komponent kunna analysera polymera och metalliska konstruktionsmaterials betydelse för prestanda, och hur materialval och processer kan utnyttjas för att optimera materials funktion i produkten. Att belysa och förklara polymera, metalliska och keramiska materials speciella mekaniska och fysikaliska egenskaper utifrån molekylär uppbyggnad och struktur samt orientera om generella riktlinjer för applikationer av materialen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

a) Beskriva de vanligaste konstruktionsmaterials struktur på olika nivåer och relatera strukturen till de fysikaliska egenskaperna. Ange de vanligaste polymera och metalliska materialen och kunna beskriva deras huvudsakliga egenskaper. b) Förklara hur process och värmebehandling används för att modifiera materialens egenskaper, och kunna beskriva de bakomliggande mekanismerna. c) Förklara hur miljöfaktorer påverkar materials egenskaper och peka ut begränsningar och möjligheter vad gäller användningsområden för materialen. d) Använda metoder för dimensionering med avseende på hållfasthet, deformation, slagseghet och utmattning för polymera material.

Innehåll

Kursen har en konstruktionsorienterad utgångspunkt, det vill säga stor vikt läggs vid materialens funktion i en produkt. Från produktkrav härleds olika krav på materialegenskaper, och hur man hittar materialtekniska lösningar som fyller kraven. Kursen skall visa på vidden av polymera och metalliska konstruktionsmaterial, viktiga användningsområden och hur materialen framställs. Kursen behandlar följande områden:
 • Arbetsgång vid konstruktion och materialval
 • Metallers egenskaper med speciell vikt mot mekaniska egenskaper
 • Struktur hos metalliska material, atomstruktur, kristallstruktur och mikrostruktur
 • Deformations- och härdningsmekanismer i metaller
 • Hur egenskaperna påverkas och modifieras med hjälp av process och värmebehandling
 • Termiska egenskaper, glastillståndet och glasomvandling hos polymerer
 • Mekaniska egenskaper och viskoelasticitet hos polymerer
 • Gummielasticitet och gummimaterial
 • Tillsatser i polymera material
 • Återvinning
 • Materialkännedom

 • Organisation

  Kursen består av 21 föreläsningar, 14 övningstillfällen och tre laborationer.

  Litteratur

  Materials Engineering, Science, Processing and Design, 3nd edition, M F Ashby, H Shercliff, D Cebon, Elsevier Science & Technology, ISBN 978-0-08-097773-7.

  Materials Science of Polymers for Engineers, 3rd
  Edition, T.A. Oswald and G. Menges, Hanser Publishers.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen på svenska. Godkända laborationer.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.