Kursplan för Materialteknik

Kursplan fastställd 2022-01-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial science
 • KurskodMTT071
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66129
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Dugga, del A 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0222 Dugga, del B 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0322 Dugga, del C 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0422 Inlämningsuppgift, del D 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen LMT207 Mekanik, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kusen skall ge kännedom om de grundläggande begreppen och en första introduktion till de vanligaste konstruktionsmaterialen (metalliska och polymera). Hur dessa egenskaper provas är centrat i kursen liksom förståelse för kopplingen mellan mekaniska egenskaper och materialens mikrostruktur. Kursen skall även visa hur dessa egenskaper kan förändras genom värmebehandlingar och andra termomekaniska processer. Grunderna i materialval berörs.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå hur de viktigaste mekaniska egenskaperna provas och utvärderas.
  • förstå hur dessa egenskaper används i en mekanisk konstruktion.
  • känna till de vanligaste metalliska och polymera materialgrupperna.
  • förstå sambandet mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper.
  • förstå hur egenskaper i materialet kan förändras genom att manipulera mikrostrukturen.
  • kunna genomföra ett enklare materialval.
  • kunna använda materialdatabasens "eco-audit" för att förstå konstruktioners miljöpåverkan.

  Innehåll

  Kursen behandlar de vanligaste metalliska och polymera materialen. Med utgångspunkt från konstruktionens krav kommer enklare materialvals filosofier att diskuteras. Hjälpmedel i denna del av kursen finns i en databas som underlättar både materialval och val av tillverkningsprocesser. Databasen står till studenternas förfogande under hela studietiden. Materialens grundläggande mekaniska egenskaper definieras och tekniker för utvärdering av dem demonstreras och övas. Exempel på egenskaper är statiska egenskaper som utvärderas från dragprovkurvan, slagprov och brottmekanisk provning (sprödbrotts problematik) samt utmattningsprovning. De mekaniska egenskaperna bestäms av materialens mikrostruktur, inflytande från den diskuteras mer detaljerat i kursens senare del. Mikrostrukturen kan manipuleras genom värmebehandling och termo-mekaniska processer som diskuteras när de vanligaste metalliska konstruktionsmaterialen behandlas i slutet av kursen. Grundläggande korrosions fenomen behandlas.

  Organisation

  Kursen är indelad i tre teoretiska moduler och en praktisk modul enligt listan nedan Modul 1: Grundläggande materialegenskaper, hur de är strukturerade för sökbarhet, arbetsgång för materialval, härledning av meritvärden för dimensionering av konstruktioner med krav på begränsad styvhet. Modul 2: Manipulering av materialegenskaper, exempelvis härdning mha värmebehandling och armering med fiber. Modul 3: Dimensionering mot krav på styrka och haverimekanismer, brottmekanik och utmattning Modul 4: Kompletterande projektuppgifter för respektive modul 1-3

  Litteratur

  M. Ashby, H. Sherecliff, D. Cebon: Materials engineering, science, processing and design 2 ed. Litteratur i den fördjupde utmattningdedeln definieras vid kurs start.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursexaminationen består av duggor för respektive modul separat, och som sammantaget ger övergripande resultat där godkänt är betyg 3-5, vid sidan av godkända obligatoriska projektuppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.