Kursplan för Materialteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial science
 • KurskodMTT070
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2021 em L
 • 04 Jan 2022 em L
 • 25 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LMT207 Mekanik, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kusen skall ge kännedom om de grundläggande begreppen och en första introduktion till de vanligaste konstruktionsmaterialen (metalliska och polymera). Hur dessa egenskaper provas är centrat i kursen liksom förståelse för kopplingen mellan mekaniska egenskaper och materialens mikrostruktur. Kursen skall även visa hur dessa egenskaper kan förändras genom värmebehandlingar och andra termomekaniska processer. Grunderna i materialval berörs.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå hur de viktigaste mekaniska egenskaperna provas och utvärderas.
 • förstå hur dessa egenskaper används i en mekanisk konstruktion.
 • känna till de vanligaste metalliska och polymera materialgrupperna.
 • förstå sambandet mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper.
 • förstå hur egenskaper i materialet kan förändras genom att manipulera mikrostrukturen.
 • kunna genomföra ett enklare materialval.
 • kunna använda materialdatabasens "eco-audit" för att förstå konstruktioners miljöpåverkan.

Innehåll

Kursen behandlar de vanligaste metalliska och polymera materialen. Med utgångspunkt från konstruktionens krav kommer enklare materialvals filosofier att diskuteras. Hjälpmedel i denna del av kursen finns i en databas som underlättar både materialval och val av tillverkningsprocesser. Databasen står till studenternas förfogande under hela studietiden. Materialens grundläggande mekaniska egenskaper definieras och tekniker för utvärdering av dem demonstreras och övas. Exempel på egenskaper är statiska egenskaper som utvärderas från dragprovkurvan, slagprov och brottmekanisk provning (sprödbrotts problematik) samt utmattningsprovning. De mekaniska egenskaperna bestäms av materialens mikrostruktur, inflytande från den diskuteras mer detaljerat i kursens senare del. Mikrostrukturen kan manipuleras genom värmebehandling och termo-mekaniska processer som diskuteras när de vanligaste metalliska konstruktionsmaterialen behandlas i slutet av kursen. Grundläggande korrosions fenomen behandlas.

Organisation

Kursen bedrivs konventionellt med föreläsningar (32 h), övningar (32 h) och en laboration (4 h) samt enskilt arbete (ca 100h). Kursen avslutas med en tentamen. I laborationen arbetas med de mest centrala begreppen i kursen.

Litteratur

M. Ashby, H. Sherecliff, D. Sebon, Materials engineering, science, processing and design (2010, 2 ed.)

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med en skriftlig tentamen, där godkänt resultat är betyg 3-5. Laborationen är obligatorisk.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.