Kursplan för Valfri kurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElective course
 • KurskodMPA060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55121
 • Max antal deltagare1
 • Min. antal deltagare1
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Icke valbar kurs

Syfte

Synliggöra kurser som görs utanför ordinarie kursutbud i årskurs 3.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursens lärandemål bidrar till programmets övergripande mål.

Innehåll

Kurs godkänd att ingå som valfri i utbildningsprogrammet

Organisation

Valfri kurs

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Tillgodoräknad kurs

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.