Kursplan för Luftföroreningar från transporter

Kursplan fastställd 2023-09-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmissions from transportation
 • KurskodMMS230
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99132
 • Max antal deltagare300
 • Min. antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 4 hp
Betygsskala: UG
2 hp2 hp
  0221 Projekt 3,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,7 hp1,8 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå

   Syfte

   Luftföroreningar är ett stort problem för klimat och människors hälsa. Transportsystemet är ett komplext system som växer i komplexitet. Framtida ingenjörer/lärare/beslutsfattare måste förstå både grundläggande kunskaper om olika utsläpp och samspelet med samhället i stort för att förbereda sig för en hållbar framtid och för minskade utsläpp från transporter.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1. beskriva skillnaden mellan globala luftföroreningar (CO2, CH4, N2O) och lokala luftföroreningar (CO, HC, NOX, PM)
   2. beskriva luftföroreningarna från ”well-to-wheel” och konsekvenserna av luftföroreningar relaterade till markanvändning, mineralutvinning, användning av transporter, globalt klimat och hälsoeffekter
   3. beskriva de olika luftföroreningarna från olika transportsätt och deras inverkan på globala klimat- och hälsoeffekter.
   4. analysera en typ av mätteknik, för- och nackdelar och konsekvenserna för samhället
   5. genomföra en multikriterieanalys och att presentera och diskutera resultaten under ett seminarium
   6. diskutera konsekvenserna av olika systemgränser, bristande kunskap, samhällsstruktur (lagar och förordningar, individuell synvinkel, etc.) för luftföroreningar från transporter

   Innehåll

   1. Utsläpp från Energisystemet, översikt
   2. Energibärare (utsläpp från produktion)
   3. Skapande av luftföroreningar samt utsläppsreduktion
   4. Mätning av luftföroreningar samt övervakning
   5. Luftföroreningar i ett samhällsperpektiv (hälsoeffekter, politik och reglering)

   Organisation

   • Föreläsningar (inspelade)
   • Diskussionsforum och frågestunder
   • Frågor (quizz) kopplat till litteratur samt data-insamling (on-line)
   • Projektuppgift inklusive gruppredovisning (digitalt) och projektrapport

   Litteratur

   Inspelade videos, presentationsmaterial, veteskapliga artiklar, rapporter samt publika databaser

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Den första delen består av Quizz och inlämningsuppgifter.
   Den andra delen består av en projektredovisning och en projektrapport.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.