Kursplan för Handelsrätt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCommercial law
 • KurskodMMS096
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift, del A 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0223 Tentamen, del B 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 11 Jan 2024 em L DIG
  • 05 Apr 2024 em L DIG
  • 22 Aug 2024 em L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en introduktion till det svenska rättssystemet samt att ge grundläggande kunskap för att tillämpa juridisk metod och göra rättsliga bedömningar samt att skriva rapporter inom associationsrätt, avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt samt att tillämpa tullregler.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Visa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets uppbyggnad, och indelning;
  • Tillämpa grundläggande juridisk metod; 
  • Skilja på offentligrättsliga och civilrättsliga förhållanden; 
  • Tillämpa rättsregler och göra rättsliga bedömningar samt rapportskrivning inom:
   • associationsrätt,
   • avtalsrätt,
   • köprätt,
   • skadeståndsrätt
  • Tillämpa tullregler och göra klassificering av varor

  Innehåll

  • Kursintroduktion;
  • Introduktion till sveriges maktfördelning, domstolssystem och lagstiftningsprocessen;
  • Grundläggande associationsrätt;
  • Avtalsrätt
   • avtals uppkomst
   • avtalets innehåll
   • avtalsbrott och påföljder
  • Köprätt
   • Köplagarna
   • Säljarens och köparens förpliktelser. Avtalsbrott
   • Risk och riskövergång.
   • Internationell köprätt (CISG)
   • Leveransklausuer (INCOTERMS)
  • Skadeståndsrätt
   • ansvar för eget vållande
   • Principalansvar och arbetstagares ansvar
   • Strikt ansvar. 
  • Tullregler

  Organisation

  Föreläsningar
  Introduktionsföreläsning och gästföreläsningar är obligatoriska. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler.

  Litteraturstudier
  Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.

  Instuderingsfrågor
  För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna.

  Inlämningsuppgifter 
  Inlämningsuppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen.

  Tentamen
  Digital examen i sal. 

  Litteratur

  Civilrätt (Malmströms, reviderad av Christina Ramberg), Liber förlag, senaste upplagan
  Material på kurshemsidan

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A) samt en digital tentamen (del B).

  Kursens betyg baseras på resultatet på tentamen (del B)

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-05-15: Litteratur Litteratur ändrat av Examinator
    Ändrat litteratur från Praktisk sjörätt, senaste upplagan. Författare: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund.
  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-12-20: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
    [0223 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination
  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2023-12-20: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
    [0223 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Robert Severin (severin) till Karin Hervéus (karinher) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]