Kursplan för Klassning och konventioner

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-11-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnClassification and conventions
 • KurskodMMS060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76122
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen syftar till att studenterna skall skaffa de kunskaper som krävs för att förstå klassningssällskapens roll, arbetsmetoder och de regler som styr klassningsverksamhet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara klassningssällskapens roll och uppgift.
  - Relatera till de regler som styr klassningssällskapens arbetsmetoder
  - Förklara syftet med klassning av ett fartyg
  - Förstå delegering samt relationer mellan flaggstater, klassningssällskap och mellanstatliga organ
  - Kunna organisera och utföra besiktning för klasscertifikat och konventionscertifikat.
  - Utgöra en kompetent part vid besiktning representerande redare, flaggstat eller klassningssällskap.
  - Förklara funktioner i säkerhetsorganisation
  - Använda säkerhetskonvention (SOLAS) för att finna krav på fartyg.
  - Förklara syfte och funktion av hamnstatskontroll

  Innehåll

  - Klassningssällskapens regelverk
  - IACS roll och funktion
  - Klassning av maskinsystem och komponenter
  - Klassning av skrov och däcksutrustning
  - SOLAS roll
  - konventionscertifikat, att finna krav och förbereda.
  - IMOs roll och funktion
  - Flaggstatens roll 

  Organisation

  Föreläsningar Projektarbete: Att på ett tilldelat fartyg beskriva besiktningskrav för utfärdande av klasscertifikat och konventionscertifikat med regelreferenser.
  Brandplan

  Litteratur

  Föreläsningsmaterial samt regeltexter läggs upp på pingpong efter föreläsningstillfälle.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Projektarbete som redovisas skriftligt på engelska.

  Kunskapsprov/duggor på respektive undervisningstillfälle, total poäng är underlag för betyg  kursen.

  SOLAS-test på Canvas, minst 50% rätt svar. Vid missat test hålls nytt test vid omtentamensperioder.

  Ta fram en brandplan samt utföra ett brandplanstest i Canvas med minst 70% rätt svar för godkännande.

  Gästföreläsning Swedish Club, obligatorisk närvaro

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-11-20: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt