Kursplan för Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip operations from an on-board perspective
 • KurskodMMS021
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81113
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0219 Projekt, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0319 Laboration, del C 1,5 hp
   Betygsskala: UG
   1,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurs:

    MMS140 Introduktion till internationell logistik 

    Syfte

    Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande förståelse för arbetet ombord på fartyg. Vidare syftar kursen till att ge färdighet i arbetet med olika specifikationer kring underhåll och upphandling av nautisk och teknisk utrustning ombord.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    - Beskriva fartygets organisation och roller. - Förklara hur ett hamnanlöp kan se ut ur ett ombordperspektiv - Förklara hur hårt väder och isförhållanden påverkar framförandet av fartyget - Planera en sammanhängande resa i linjesjöfart med hänsyn till väder och hamntider - Tillämpa tidvattendata för planering av hamnanlöp - Förklara grundläggande begrepp i samband med varvsbesök - Beskriva löpande underhåll mellan varvbesök som medför extra liggetid - Tolka varvets arbetsorder i jämförelse med rederiets varvsspecifikation - Urskilja till vilket område (maskin, däck, el) olika arbeten hänförs - Skapa ett upphandlingsunderlag för upphandling av nautisk och teknisk utrustning - Beskriva fartygsmaskinsystem - Definiera klassningssällskapens roll

    Innehåll

    Fartygets organisation Hamnbesökets olika delar för ett fartyg Dåligt väder och is Varvsbesök för ett fartyg Arbetsorder för varvsbesök Upphandlingsunderlag för utrustning Översikt av fartygsmaskineri Klassningssällskap

    Organisation

    Föreläsning, gruppövningar,studiebesök och simulatorövningar.

    Litteratur

    Se kurshemsida.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Del A: Tentamen Kursen avslutas med skriftlig tentamen vilken omfattar hela kursens innehåll, det vill säga det som avhandlats på föreläsningar, i kurslitteratur, inlämningsuppgifter, övningar och laborationer. Del B: Projektuppgift Kursens projektuppgift består av en separat projektuppgift gällande förutsättningar för fartygs lastresa. Del C: Laboration Kursens laborationer består av simulator laboration i Nautical Operations Studio, NOS samt av studiebesök. Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.