Kursplan för Konstruktionsteknik

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine elements
 • KurskodMMF294
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56111
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 23 Okt 2023 fm J
 • 09 Jan 2024 fm J
 • 19 Aug 2024 fm J
0221 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0321 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Mekanik, hållfasthetslära och materialteknik.

   Syfte

   Studenterna ska få grundläggande kännedom om flera vanliga maskinelement. Genom att kombinera kunskaper från tidigare kurser med nya lär sig studenterna att beräkna prestanda hos maskintekniska system och komponenter.

   Studenterna ska även få grundläggande kunskaper i CAD-modellering.

   Begreppet ingenjörsmässighet är centralt i kursen och betyder här förmåga att modellera system på rätt nivå i förhållande till problemets art, förmåga att göra lämpliga approximationer samt kreativitet och relevanskontroll. Studenterna ska utveckla en sådan förståelse för ämnet att de kan delta i diskussioner om val av maskinkomponenter och utformning av detaljer och delsystem för att uppnå den funktion och de prestanda som de vill ha.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   I maskinelementdelen av kursen (del A): 
   • kunna redogöra för de behandlade maskinelementens principiella funktionssätt och karaktäristiska egenskaper, och 
   • kunna tillämpa beräkningsmetoder och dimensioneringskriterier för dem.
   • Kunna välja lämpligt maskinelement och utförande av det beroende på förutsättningar och driftssituation. 
   • Kunna konstruera önskade funktioner och identifiera möjliga konstruktionsförbättringar genom korrekt användning av de behandlade maskinelementen. 
   • Kunna presentera gjorda analyser och beräkningar.

   I CAD-delen av kursen (del B): 
   få kunskaper om och färdigheter i 3D-modellering, parter och sammanställning, ritningsframtagning i 3D-system samt i dataöverföring mellan olika CAD-system.

   Innehåll

   I maskinelementdelen av kursen behandlas skruv-, press-, krymp-, kläm-, kil-, bom-, spårrings-, pinn-, expanderande, kompressibla och koniska förband, rullningslager, fjädrar, axelkopplingar, bromsar, rem- och kuggväxlar. Kurslitteraturen omfattar ännu fler maskinelement och passar därför även som referenslitteratur.

   I CAD-delen av kursen får studenten bekanta sig med ett avancerat CAD-system och skapa detaljer, göra sammanställningar och skapa tekniska ritningar på grundläggande nivå. Teorin kring tekniska ritningar behandlas också, dvs. vyplacering, måttsättning och toleranser.

   Organisation

   Den schemalagda tiden i maskinelement utgörs av drygt 50 timmar blandade föreläsningar och räkneövningar. CAD-delen omfattar i huvudsak handledda schemalagda övningar och föreläsningar i datasal om ca 50 timmar. Teori och praktiska övningar blandas.

   Litteratur

   Maskinelement

   - Mägi, Melkersson och Evertsson, Maskinelement, Studentlitteratur, 2017, ISBN 9789144109053.

   - Övningsexempel i maskinelement. Finns på kurshemsidan.

   - SKFs huvudkatalog om Rullningslager. Delas ut vid kursstart (alternativt digital).

   CAD

   - Finns på kurshemsidan.


   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningsuppgifter samt godkänt betyg på den skriftliga tentamen i maskinelement. Kursbetyget är samma som tentamensbetyget.


   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.