Kursplan för Konstruktionsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine elements
 • KurskodMMF293
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 26 Okt 2020 em J
 • 04 Jan 2021 em J
 • 16 Aug 2021 fm J
0215 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Mekanik, hållfasthetslära och materialteknik.

  Syfte

  Studenterna ska få grundläggande kännedom om flera vanliga maskinelement. Genom att kombinera kunskaper från tidigare kurser med nya lär sig studenterna att beräkna prestanda hos maskintekniska system och komponenter.

  Studenterna ska även få grundläggande kunskaper i CAD-modellering.

  Begreppet ingenjörsmässighet är centralt i kursen och betyder här förmåga att modellera system på rätt nivå i förhållande till problemets art, förmåga att göra lämpliga approximationer samt kreativitet och relevanskontroll. Studenterna ska utveckla en sådan förståelse för ämnet att de kan delta i diskussioner om val av maskinkomponenter och utformning av detaljer och delsystem för att uppnå den funktion och de prestanda som de vill ha.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  I maskinelementdelen av kursen (del A): kunna redogöra för de behandlade maskinelementens principiella funktionssätt och karaktäristiska egenskaper, och kunna tillämpa beräkningsmetoder och dimensioneringskriterier för dem. Kunna välja lämpligt maskinelement och utförande av det beroende på förutsättningar och driftssituation. Kunna konstruera önskade funktioner och identifiera möjliga konstruktionsförbättringar genom korrekt användning av de behandlade maskinelementen. Kunna presentera gjorda analyser och beräkningar.

  I CAD-delen av kursen (del B): få kunskaper om och färdigheter i 3D-modellering, parter och sammanställning, ritningsframtagning i 3D-system samt i dataöverföring mellan olika CAD-system.

  Innehåll

  I maskinelementdelen av kursen behandlas skruv-, press-, krymp-, kläm-, kil-, bom-, spårrings-, pinn-, expanderande, kompressibla och koniska förband, rullningslager, fjädrar, axelkopplingar, bromsar, rem- och kuggväxlar. Kurslitteraturen omfattar ännu fler maskinelement och passar därför även som referenslitteratur.

  I CAD-delen av kursen får studenten bekanta sig med ett avancerat CAD-system och skapa detaljer, göra sammanställningar och skapa tekniska ritningar på grundläggande nivå. Teorin kring tekniska ritningar behandlas också, dvs. vyplacering, måttsättning och toleranser.

  Organisation

  Den schemalagda tiden i maskinelement utgörs av drygt 50 timmar blandade föreläsningar och räkneövningar. CAD-delen omfattar i huvudsak handledda schemalagda övningar och föreläsningar i datasal om ca 50 timmar. Teori och praktiska övningar blandas.

  Litteratur

  Maskinelement

  - Karl-Olof Olsson: Maskinelement, Liber, 2015.

  - Övningsexempel i maskinelement. Finns på kurshemsidan.

  - SKFs huvudkatalog. Delas ut vid kursstart.

  CAD

  - Finns på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningsuppgifter samt godkänt betyg på den skriftliga tentamen i maskinelement. Kursbetyget är samma som tentamensbetyget.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-02-12: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-08-16 Eftermiddag till 2021-08-16 Förmiddag av Erik Hulthén
    [2021-08-16 4,5 hp, 0115]
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-05-11: Examinator Examinator ändrat från Göran Gustafsson (gorang) till Magnus Evertsson (cme) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]