Kursplan för Grundläggande fysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasic physics
 • KurskodMCC160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73115
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0220 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0320 Tentamen 3 hp
   Betygsskala: TH
   3 hp
   • 23 Okt 2023 em J
   • 03 Jan 2024 fm J
   • 29 Aug 2024 fm J

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inledande matematik, Matematisk analys i en variabel, Linjär algebra

   Färdighetsmässiga förkunskaper: hantering av linjära differentialekvationer av första och andra ordningen, hantering av vektorer.

   Syfte

   Kursen syftar till att examinera studenter med goda färdigheter att hantera grundläggande fysikaliska begrepp och samband rörande solida kroppar och fluiders mekaniska och termiska egenskaper, på ett sätt som är ingenjörsmässigt relevant för särskilt medicintekniska tillämpningar. Efter genomgången kurs ska studenten ha förvärvat de fysikkunskaper som internationellt förväntas efter en första fysikkurs på universitetsnivå.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • fomulera lagarna om rörelsemängdens och den mekaniska energins bevarande, känna till deras begränsningar och använda lagarna som verktyg för att lösa enkla mekaniska problem.
   • använda centrala begrepp och samband inom Newtonsk mekanik, mekanisk vågutbredning, värmelära och termodynamik för att avgöra vilka konsekvenser som är rimliga i en väldefinierad situation med givna förutsättningar. Användandet inbegriper att kunna utföra enklare beräkningar.
   • renodla medicintekniskt relevanta och realistiska problemställningar för att dra användbara slutsatser utgående från begrepp och samband från Newtonsk mekanik, mekanisk vågutbredning, värmeledning och termodynamik.
   • uppskatta storleksordningar, göra dimensionsanalys och räkna med lämpligt antal värdesiffror.
   • inleda ett medicintekniskt designprojekt med ett ingenjörsmässigt angreppssätt.

   Innehåll

   Uppskattning av storleksordningar
   Enheter
   Newtons lagar
   Rörelsemängd och rörelseenergi i kollisioner
   Stela och elastiska kroppar, fluider
   Oscillationer, mekaniska och akustiska vågor
   Värmeledning
   Temodynamik
   Exempel på centrala begrepp som ingår:
   statisk jämvikt, rörelse, krafter, moment, rörelsemängd, arbete, kinetisk och potentiell energi, tryck, viskositet, amplitud, våglängd, frekvens, utbredningshastighet, vågtal, fas, Dopplerskift, värmekapacitet, konduktion, konvektion och strålning, temperatur, Carnotmaskinen, entropi

   Organisation

   Kursen ges i form av projektarbete med handledning, samt lektioner i helklass. Mer information ges på kurshemsidan innan kursstart.

   Litteratur

   Young and Freedman: University Physics with Modern Physics, kapitel 1 – 18 (betoning på kapitel 1, 5-8, 11-12, 14-20)

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgift(er), ett betygssatt projekt och en betygssatt skriftlig tentamen i slutet av kursen. Slutbetyget baseras på betygen på projektet och på tentamen. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida på Canvas före kursstart.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2023-08-22: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Per Lundgren
     [2023-10-23 3,0 hp, 0320]
    • 2023-08-22: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Per Lundgren
     [2024-01-03 3,0 hp, 0320]
    • 2023-08-22: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Per Lundgren
     [2024-08-29 3,0 hp, 0320]
   • Ändring gjord på modul:
    • 2023-06-28: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Per Lundgren
     [0320 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till ingen digital examination