Kursplan för Projektkommunikation på engelska

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-09-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject communication in english
 • KurskodLSP581
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 62119
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Övning 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Syftet är att de studerande skall befästa och höja sin språkfärdighet i engelska till en nivå där de kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Kursens syfte är vidare att förbereda de studerande att använda engelska språket för att redovisa rapporter och projekt skriftligt och muntligt under studietiden på Chalmers, och att använda engelska i arbetslivet. Kursen syftar också till att de studerande skall behärska de riktlinjer som gäller för teknisk, vetenskaplig rapportering och presentationsteknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Skriva och strukturera en text på ett logiskt och sammanhängande sätt.
  Planera och genomföra en akademisk muntlig presentation.
  Läsa och förhålla sig kritiskt till ett ämnesinnehåll samt hantera källor i text.
  Ge och använda konstruktiv kritik under arbetsprocessens gång.
  Använda ett processorienterat förhållningssätt till skrivande som strategi för att stärka den egna kommunikativa kompetensen på engelska.
  Arbeta med strategier för att stärka den egna språkfärdigheten på engelska.

  Innehåll

  Kursen i engelska innehåller dels en träning av muntlig och skriftlig färdighet och dels ett processorienterat arbetssätt för rapportskrivning och presentationsteknik. Bland annat behandlas skrivprocessens olika moment, strategier för effektiv kommunikation i tal och skrift, rapportskrivning, samt träning att analysera egna och andras texter och att ge och ta emot konstruktiv kritik (peer response) som en del av redigeringsarbetet.

  Organisation

  Kursen omfattar seminarier och laborationer i mindre grupper samt föreläsningar. I föreläsningar ingår innehål om kommunikations process, strategier för effektiv kommunication i skrift och tal, och fokus på rapport skrivande.

  Litteratur

  Fackämnesrelaterade texter samt övrigt material via kursens hemsida. Det online-baserade grammatikverktyget EngOnline.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen omfattar rapport, muntlig presentation av rapporten samt en skriftlig portfölj.
  Graderat betyg enligt skalan 3 - 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-09-05: Benämning Benämning ändrat från Engelska till Projektkommunikation på engelska av UBS/PA