carsjobe_Carina_Sjöberg Hawke

Carina Sjöberg Hawke

  • Instruktör, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande