Kursplan för Teknisk kommunikation och akademiskt skrivande för masterstudenter

Kursplan fastställd 2022-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical writing for master's studies
 • KurskodLSP505
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99114
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
3 hp4,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper


  Syfte

  Kursens mål är att ge studenten verktyg för akademiskt skrivande på masternivå, med inriktning mot att producera examensarbeten och tekniska rapporter. Detta innebär ett processorienterat förhållningssätt till skrivande där texter utvecklas systematiskt, och att kommunicera ingenjörsinriktat arbete effektivt i skrift och tal.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera och producera typifierade textkomponenter i ett examensarbete eller annan teknisk dokumentation, som introduktioner, metodkapitel och resultat
  • Presentera teknisk information skriftligt och muntligt på ett oklanderligt, kommunikativt och visuellt tilltalande sätt.
  • Uttrycka sig på ett akademiskt relevant sätt
  • Skriva ett antal typiska texttyper för teknisk kommunikation, bl.a. så kallade "data commentary" och problemlösningsdiskussion
  • Arbeta på ett systematiskt och processorienterat sätt, dvs studenten ska kunna granska, kommentera, dokumentera och reflektera över sin skrivprocess
  • Ge och ta emot konstruktiv kritik på skriftliga arbeten på ett effektiv och funktionellt sätt
  • Bearbeta läsmaterial för att kunna använda det i ett tekniskt projekt och i sin textproduktion

  Innehåll

  Teknisk kommunikation och akademiskt skrivande för masterstudenter är en valbar kurs på engelska som ges för alla studenter på Chalmers som studerar på mastersnivå.

  Kursen ges över två läsperioder och är organiserad i två delar med skiftande fokus. Första delen (del A) fokuserar på specifika texttyper och skrivregler. Arbetet i denna kursdel handlar om:
  • Att planera ett skrivprojekt
  • Att producera beskrivningar, så kallade "data commentaries" och problemlösningsdiskussioner
  • Att diskutera andra studenters texter
  • Att bearbeta och korrekturläsa texter
  • Att använda källmaterial för eget skrivande
  • Att strukturera information i stycken och meningar
  • Att använda en lämplig stil

   

  Del B fokuserar arbetet med att rapportera och kommunicera en teknisk studie i tal och skrift. Detta innebär:
  • Att organisera och strukturera en rapport
  • Att skriva abstrakt, inledningar och slutsatser
  • Att använda bilder för att presentera tekniskt innehåll
  • Att använda skrivregler för referenser
  • Att ge en muntlig presentation

  Organisation

  Studenterna träffas regelbundet i seminarieform. Seminarierna fördelas på föreläsningar och diskussioner där tyngdpunkten ligger på typiska utmaningar som studenter upplever i tekniskt skrivande. Inlämningsuppgifter är obligatoriska.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Slutbetyget för kursen är G/U, baseras på de obligatoriska uppgifter som görs under kursens gång. Aktivt deltagande inom ramen för varje uppgift är ett krav.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.