Kursplan för Kommunikation i yrkeslivet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-09-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfessional communication
 • KurskodLSP127
 • Omfattning1,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 63125
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga

  Syfte

  Kursens syfte är att:
  • Förbereda studenterna för att använda engelskan som språk i yrkeslivet genom att fokusera på kommunikation till mottagare, som kräver goda kunskaper i engelsk och bra kommunikationsförmåga.
  • Träna studenternas förmåga att effektivt förbereda och genomföra kommunikativa uppgifter som tydligt sammanfattar och presenterar olika aspekter av projektarbete på engelska.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Planera och skriva dokument relevanta i ett yrkesmässigt sammanhang t.ex. en ”popular science” text.

  Anpassa och presentera information för muntliga sammanhang.

  Strukturera information i ett CV för att göra ett starkt intryck.

  Innehåll

  Muntlig träning genomförs i form av diskussioner samt en presentation av materialet från den populärvetenskapliga texten.

  Organisation

  Kursen genomförs i föreläsningar och seminarier om två timmar fördelat under läsperiodens veckor. Detta är en ”blended learning” kurs som innebär att vissa seminarier / aktivitieter kommer att ske digitalt. 

  Litteratur

  Kurskompendium och material distribueras under kursens gång via kurshemsidan

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs godkända uppgifter, både skriftliga och muntliga.
  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-09-05: Benämning Benämning ändrat från Engelska för yrkeslivet till Kommunikation i yrkeslivet av UBS/PA