Kursplan för Maskinelement

Kursplan fastställd 2021-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine elements
 • KurskodLMU433
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 67127
 • Max antal deltagare80 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0221 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 09 Jan 2024 fm L DIG
  • 04 Apr 2024 fm L DIG
  • 19 Aug 2024 fm L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna TME221 Mekanik, Mekanik fortsättningskurs och LMU113 Hållfasthetslära, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen i maskinelement syftar till att kunna analysera och dimensionera ett urval av viktiga typer av maskinelement med tyngdpunkten på mekaniska transmissioner. Ämnet har en central roll för en mekatronikingenjör då en mångfald av maskinelement förekommer inom en mängd olika områden (från hushållsapparater till fordon).

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Redogöra för de olika maskinelementens principiella funktionssätt och karaktäristiska egenskaper.
  - Tillämpa beräkningsmetoder och dimensioneringskriterier för de behandlade maskinelementen.
  - Välja lämpligt maskinelement och utförande beroende på förutsättningar och driftssituation.
  - Konstruera önskade funktioner med de behandlade maskinelementen.
  - Identifiera möjligheter till konstruktionsförbättringar genom korrekt användning av de behandlade maskinelementen.
  - Presentera genomförda analyser och beräkningar från konstruktionsövningar såväl muntligt som i tekniska beräkningsrapporter.

  De Maskinelement som ingår är
  - Rullningslager (livslängdsberäkning och utformning)
  - Skruvförband
  - Gängans mekanik
  - Åtdragningsmoment för given axial last
  - Bromsar
  - Transmissioner (anpassing av varvtal och moment)
  - Kuggväxlar (kuggtransmissioner)
  - Remväxlar (remtransmissioner)
  - Planetväxlar
  - Skruvtransmissioner (kraft-, positioneringsdon)
  - Krymp- och pressförband
  - Kopplingar

  Innehåll

  I maskinelement används mekanik-, hållfasthets- och matematikkunskaper som "verktyg" för att analysera och dimensionera olika typer av maskinelement. Utöver rena faktakunskaper tränas också viktiga ingenjörsfärdigheter såsom att självständigt göra antaganden och approximationer, att på egen hand strukturera komplexa problem och att handskas med problem som saknar en klar och entydig lösning. De maskinelement som behandlas i kursen är listade ovan.

  Organisation

  Kursen är uppdelad i integrerade föreläsningar och räkneövningar samt även konstruktionsövningar (3st inlämningsuppgifter).

  Litteratur

  Mägi, Melkersson och Evertsson, Maskinelement, Studentlitteratur, 2017, ISBN 9789144109053.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänt betyg fordras genomförda och godkända konstruktionsuppgifter och laborationer samt godkänd tentamen. Betyg sätts i skala 3,4,5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.